Digiqole ad

เงินติดล้อ ลดดอกเบี้ยสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก เริ่มต้น 0.46%

 เงินติดล้อ ลดดอกเบี้ยสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก เริ่มต้น 0.46%
Social sharing
Digiqole ad

นายณัฐวัฒน์ อนันตธนนิษฐ์ ผู้อำนวยการ – ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันเงินติดล้อได้ออกแคมเปญพิเศษลดดอกเบี้ยสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก เริ่มต้น 0.46% ต่อเดือน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นับเป็นความตั้งใจในการช่วยลดภาระการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการขนส่งที่มีรถบรรทุกเป็นของตนเอง หรือผู้ประกอบการอื่นๆ ที่มีรถบรรทุกใช้ในกิจการ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับโอกาสในการฟื้นฟูธุรกิจหลังจากมาตรการเปิดเมืองของภาครัฐ สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ และ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 088-088-0880 หรือเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tidlor.com
ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่าน เงินติดล้อได้รับสินเชื่อจาก IFC หรือ บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ซึ่งเงินติดล้อถือเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับสินเชื่อนี้

Facebook Comments

Related post