Digiqole ad

เงินกู้นอกระบบหลุมพรางอำมหิต

 เงินกู้นอกระบบหลุมพรางอำมหิต
Social sharing
Digiqole ad

ทุุกวันนี้้มิจฉาชีพระบาดอย่างหนัก โดยอาศัยช่่วงที่่ประชาชนมองหาแหล่งเงินกู้ แอบอ้าง
เป็นผู้ให้บริการเงินกู้แล้วหลอกลวงเงินจากประชาชน ผ่านช่องทางทั้ง SMS ไลน์ เฟซบุ๊ก แอปเงินกู้
และโทรศัพท์โดยใช้ข้อความชวนเชื่่อว่า
อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments

Related post