Digiqole ad

“เครื่องสำรองไฟ” เหมาะกับใครบ้าง?

 “เครื่องสำรองไฟ” เหมาะกับใครบ้าง?
Social sharing
Digiqole ad

“เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ” หรือ UPS เป็นคำย่อมาจากคำว่า Uninterruptible Power Supply ถ้าแปลตรงตัว หมายถึง แหล่งจ่ายพลังงานต่อเนื่อง ซึ่งสามารถทำการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดความผิดปกติของพลังงานไฟฟ้า เช่น ไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชากและไฟเกิน หรือเกิดปัญหาแรงดันไฟฟ้าผันผวนผิดปกติ พร้อมปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

หลักการทำงานทั่วไปของ UPS
เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จะทำการรับพลังงานไฟฟ้าเข้ามา และทำการการปรับระดับกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในระดับปกติไม่ว่าคุณภาพไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรก็ตาม และทำการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงทำการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งหลักการของ UPS ก็คือ ใช้วิธีการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แล้วเก็บสำรองไว้ในแบตเตอรี่ส่วนหนึ่ง เมื่อเกิดกรณีที่ไฟดับ หรือคุณภาพไฟฟ้าผิดปกติ จนอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าที่รับมาได้ UPS ก็จะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแบตเตอรี่ ให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) แล้วจึงจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถทำงานต่อได้ตามตามปกติ

ประโยชน์ของ เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS

เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS เป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากความผิดปกติของการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ ซึ่งอาจเกิดได้จากการรบกวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารที่ใช้กระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ และรวมถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติ – ฝนตกฟ้าคะนอง พายุฝนฯลฯ โดยเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จะช่วยทำหน้าที่ ดังนี้

  1. จ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเกิดไฟดับหรือไฟตก เพื่อให้มีเวลาสำหรับการ Save ข้อมูลก่อนที่ไฟฟ้าจะดับลง ซึ่งช่วยให้ข้อมูลการทำงานไม่สูญหาย
  2. ปรับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเกิดปัญหาทางระบบไฟฟ้า เช่น ไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน เป็นต้น
  3. ช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนระบบไฟฟ้า ที่สามารถสร้างความเสียหายต่อข้อมูลและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้

เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS เหมาะกับใครบ้าง?

เมื่อนึกถึงจุดประสงค์หลักของการใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ก็คงจะเป็นการสำรองพลังงานไฟฟ้าสำหรับจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวลาที่เกิดไฟดับหรือไฟตก รวมถึงการปรับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อระบบไฟฟ้าเกิดมีปัญหา หรือเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าที่อาจสร้างความเสียหายต่อข้อมูลและอุปกรณ์ไฟฟ้า ก็จะทำให้เห็นภาพได้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะเหมาะกับการมีเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ไว้ใช้งานเป็นอย่างมาก ซึ่งได้แก่

  • บุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่บ้าน เจ้าของที่พักอาศัยที่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น โทรทัศน์, เครื่องเสียง, เครื่องรับวิทยุ และพัดลม ฯลฯ รวมถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเช่น เครื่องพิมพ์, จอ, ลำโพง และโมเด็ม ฯลฯ
  • องค์กรหรือสำนักงาน ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์, เครื่องจักร, อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ อื่นๆ ในการทำงานเป็นหลัก
  • เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ที่ภายในโรงงานมีการใช้งานระบบต่างๆ เพื่อการทำงานไม่ว่าจะเป็นระบบสื่อสาร, ระบบคอมพิวเตอร์, เครื่องจักร, เครื่องมือ-เครื่องใช้, เครื่องมือตรวจวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ
  • แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล คลินิก อนามัยต่างๆ เนื่องจากเครื่องมือทางการแพทย์, เครื่องมือและอุปกรณ์ภายในห้องผ่าตัด ฯลฯ เป็นอุปกรณ์ที่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง ชีวิตของผู้ป่วยล้วนขึ้นอยู่กับอุปกรณ์การรักษาเหล่านี้ หากเกิดความผิดปกติหรือดับไปก็อาจส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตของผู้ป่วยได้เลยทีเดียว

สุดท้ายนี้ ในการเลือกเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จะต้องดูจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะนำมาใช้กับ UPS จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับความสามารถในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าของเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ที่นำมาใช้นั่นเอง

 

Facebook Comments

Related post