Digiqole ad

เครือสหพัฒน์ จับมือ บี.กริม ดัน “คิงสแควร์” เป็นผู้นำการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในย่านพระราม 3

 เครือสหพัฒน์ จับมือ บี.กริม ดัน “คิงสแควร์” เป็นผู้นำการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในย่านพระราม 3
Social sharing

Digiqole ad

เครือสหพัฒน์เดินหน้านำแนวคิด ESG มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ จับมือกับบี.กริมร่วมกันผลักดันโครงการคิงสแควร์เพื่อเป็นผู้นำในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชน ให้แก่ย่านพระราม 3 เติบโตอย่างยั่งยืน นำร่องด้วยการพัฒนาและติดตั้งที่จอดรถสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่โครงการคิงสแควร์ เรสซิเดนซ์พร้อมทั้งติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ที่โครงการคิงสแควร์ คอมมูนิตี้ มอลล์ 

นายจักรกฤษณ์ สันติรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า เราตั้งใจสร้าง คิงสแควร์ ให้เป็น Community of Kindness ที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและสังคมที่ดีได้ จึงออกแบบให้ที่นี่เป็น ‘Curated Living Community’  ที่ประกอบด้วยคอนโดมิเนียม, คอมมูนิตี้ มอลล์ ที่เชื่อมต่อระหว่างคอนโดมิเนียมไปจนถึงหน้าโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพฯ และเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ ซึ่งจากเป้าหมายของเครือสหพัฒน์ที่ต้องการพัฒนา 2 โครงการนำร่อง ได้แก่คิงสแควร์ เรสซิเดนซ์และคิงสแควร์ คอมมูนิตี้ มอลล์ให้มีความยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิด ESG (Environment, Social, Governance) จึงได้ร่วมมือกับ บี.กริม เพื่อพัฒนาและติดตั้งที่จอดรถสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Parking) ที่โครงการคิงสแควร์ เรสซิเดนซ์ และระบบการติดตั้งที่รองรับการขยายตัวในอนาคต พร้อมทั้งติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ที่โครงการคิงสแควร์ คอมมูนิตี้ มอลล์ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

เครือสหพัฒน์ กับ บี.กริม ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อแสดงถึงความร่วมมือของทั้ง 2 บริษัท ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือ ร่วมกันพัฒนาโครงการคิงสแควร์ ให้เป็นผู้นำในการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชนในย่านพระราม 3” นายจักรกฤษณ์ กล่าว 

นายกิตติ พัฒนลีนะกุล ประธานกลุ่มธุรกิจ บี.กริม อุตสาหกรรม กล่าวว่า จากการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือระหว่างเครือสหพัฒน์ และ บี.กริม โดยเราจะนำความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและโซลูชันด้านการประหยัดพลังงานและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ไปช่วยตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของเครือสหพัฒน์ ที่มุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาให้โครงการคิงสแควร์ ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ย่านพระราม 3 ตามเป้าหมายที่เครือสหพัฒน์วางไว้

สำหรับโซลูชันสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจาก บี.กริม จะครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้งสถานี การให้บริการหลังติดตั้ง และยังมีระบบปฏิบัติการที่ช่วยประมวลผลการชาร์จและทำธุรกรรมแบบอัตโนมัติ พร้อมรองรับเทคโนโลยีในอนาคต อาทิ Vehicle-to-everything รวมถึงการคำนวณลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำคาร์บอนเครดิตที่เก็บได้จากการลดก๊าซเรือนกระจกนี้ไปซื้อขายในตลาดคาร์บอนได้ นอกจากนี้ บี.กริม ยังให้บริการโซลูชันอื่น ๆ ให้แก่โครงการคิงสแควร์ เช่น ระบบโซลาร์ ระบบไฟฟ้า และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น

 บี.กริม และเครือสหพัฒน์ เป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ และมีความร่วมมือในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกันคือ การพัฒนาโซลูชันที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนจากพลังงานสะอาด พร้อมส่งมอบคุณค่าแก่สังคมอย่างยั่งยืนร่วมกันนายกิตติ กล่าว

Facebook Comments


Social sharing

Related post