Digiqole ad

เข้าใจ เข้าถึงการฟื้นฟูร่างกายในผู้ป่วยมะเร็งกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

 เข้าใจ เข้าถึงการฟื้นฟูร่างกายในผู้ป่วยมะเร็งกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
Social sharing

Digiqole ad

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสำนักวิชาการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ จัดอบรมโครงการกายภาพบำบัดใส่ใจใกล้คุณ “เข้าใจ เข้าถึงการฟื้นฟูร่างกายในผู้ป่วยมะเร็งกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด” ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมด้วยทีมนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดและผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย กิจกรรมสอนการออกกำลังกายและวิธีลดอาการบวมจากน้ำเหลือง การประเมินความเสี่ยงล้ม การป้องกันการล้มและการตรวจรูปเท้าเพื่อการใส่รองเท้าที่เหมาะสม พร้อมกับฐานกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ฐานการนวดระบายน้ำเหลืองด้วยตนเอง ฐานการพันผ้ายึดเพื่อลดอาการบวม ฐาน pressure Garment ฐานทดสอบการทรงตัว ฐานการฝึกออกกำลังมือลดอาการชา ฐานการตรวจแรงกดใต้ฝ่าเท้า ณ CRA Hall ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มุ่งเน้นการให้บริการด้านสุขภาพเพื่อประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเฉพาะการให้บริการด้านโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคที่พบในอัตราที่สูงและด้วยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมากยังคงต้องพบภาวะอันไม่พึงประสงค์ ทั้งจากตัวโรคมะเร็งและผลข้างเคียงจากกระบวนการรักษาโรคมะเร็ง เช่น ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างและหลังจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดและการฉายรังสี เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความบกพร่องทางด้านร่างกายในระบบต่างๆ เช่น ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและทรวงอก ระบบประสาทและการสั่งการ นับเป็นอุปสรรค์ในการดำเนินชีวิตแก่ตัวผู้ป่วย ครอบครัวและผู้ให้การดูแล

โดยจากการทบทวนวรรณกรรมและจากข้อมูลการให้บริการของงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่ผ่านมา พบว่าแนวทางการดูแลทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดในด้านการรักษา ฟื้นฟู ป้องกัน และส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ส่งผลดีต่อผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติที่สุด ลดภาวการณ์พึ่งพิงครอบครัวและผู้ดูแลได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังพบว่าครอบครัวและผู้ดูแล ที่ได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม จะช่วยป้องกันและลดการเกิดการบาดเจ็บในระหว่างการดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้
โครงการกายภาพบำบัดใส่ใจใกล้คุณ “เข้าใจ เข้าถึงการฟื้นฟูร่างกายในผู้ป่วยมะเร็งกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด” ดำเนินการโดยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสำนักวิชาการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการฟื้นฟู ป้องกัน และส่งเสริมให้ผู้ป่วยมะเร็ง ครอบครัว และผู้ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้เข้าใจหลักการฟื้นฟูของงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดอย่างถูกต้องเหมาะสม และนำกลับไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็ง ครอบครัว และผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีสมดังพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างดียิ่ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงมีกำหนดการจัดกิจกรรมฯ ในรูปแบบออนไลน์ ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลได้ทาง Facebook โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. 0- 2576- 6477

Facebook Comments


Social sharing

Related post