Digiqole ad

ัรัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันแรก มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไม่ต่ำกว่า 22,090 คน ยอดหนี้รวม 935.31 ล้านบาท

 ัรัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันแรก มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไม่ต่ำกว่า 22,090 คน ยอดหนี้รวม 935.31 ล้านบาท
Social sharing
Digiqole ad
นโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันแรก ปรากฏว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไม่ต่ำกว่า 22,090 คน ยอดหนี้รวม 935.31 ล้านบาท
.
1. ตามที่รัฐบาลโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีประกาศผลักดันการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อคืนศักดิ์ศรี คืนความหวัง สร้างความมั่นคงในชีวิตให้คนไทยทุกคน โดยได้เปิดให้ผู้ประสบปัญหาหนี้นอกระบบลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบด้วยตัวเอง ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง และสำนักงานเขตทุกแห่งสำหรับผู้อาศัยในกรุงเทพมหานคร และลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th ในวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันแรกนั้น นโยบายนี้จะช่วยแก้ปัญหาหนี้ได้อย่างตรงจุดและสร้างกำลังใจ สร้างขวัญให้พี่น้องประชาชนในการทำงาน
.
2. การลงทะเบียนในวันแรกทั่วประเทศ มีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 22,090 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 21,001 คน วอล์คอิน 1,089 คน จำนวนเจ้าหนี้ 11,539 คน ยอดหนี้รวม 935.31 ล้านบาท
.
3. จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่
.
กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,529 คน ยอดหนี้รวม 78.48 ล้านบาท
สงขลา จำนวน 959 คน ยอดหนี้รวม 55.36 ล้านบาท
นครศรีธรรมราช จำนวน 910 คน ยอดหนี้รวม 27.64 ล้านบาท
นครราชสีมา จำนวน 822 คน ยอดหนี้รวม 23.53 ล้านบาท
สมุทรปราการ 572 คน ยอดหนี้รวม 23.70 ล้านบาท
.
4. พี่น้องประชาชนที่ต้องการลงทะเบียนแก้ไขหนี้นอกระบบ สามารถลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบได้ใน 5 ช่องทาง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
.
(1) เว็บ debt.dopa.go.th
(2) App ThaID
(3) สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567
(4) ที่ว่าการอำเภอ
(5) สำนักงานเขตทุกแห่งใน กทม.
อีกทั้งในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ รัฐบาลจะมีการแถลงภาพรวมหนี้แบบครบวงจร ที่จะครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบ และหนี้นอกระบบอีกครั้ง
.
Facebook Comments

Related post