Digiqole ad

อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมใจดูแลประชาชนผู้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19

 อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมใจดูแลประชาชนผู้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19
Advertisement
Advertisement

โรงพยาบาลบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนกับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ณ หอประชุมบางคล้า โดยมีนายชูชาติ จั่นทอง นายอำเภอบางคล้า กิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า ปกครองอำเภอบางคล้า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุขอำเภอบางคล้า เจ้าหน้าที่ รพ.บางคล้า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน( อส.) บางคล้าที่ 5 และจิตอาสา คอยอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน พบมีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน 500 คน ซึ่งในควบคุมโรคได้มีการป้องกันโดยปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/8NSka

Related post