Digiqole ad

อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี จี้ โรงงานป่นกระดูกสัตว์ แก้ปัญหากลิ่นเหม็น

 อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี จี้ โรงงานป่นกระดูกสัตว์ แก้ปัญหากลิ่นเหม็น
Social sharing

Digiqole ad

นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จากการที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรม จ.ปทุมธานี เรื่องปัญหากลิ่นเหม็นที่มาจากโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการป่นกระดูกสัตว์ ในจังหวัดปทุมธานี ที่ส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้านในบริเวณดังกล่าว

นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี จึงได้เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่โรงงานดังกล่าวร่วมกับ นางกฤติมา อัชฌารจเรข ปลัดอำเภอคลองหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรม ดังกล่าว

จากการเจรจากับผู้ที่ดูแลโรงงาน พบว่าโรงงานดังกล่าวได้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของแผนการดำเนินการปรับปรุงเรื่องกลิ่น ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของแผนที่ได้นำเสนอแผนปรับปรุงบูรณาการตามแผนระยะยาวที่ได้นำส่งให้กับอุตสาหกรรมจังหวัดพิจารณา

ทั้งนี้ตนเองได้กำชับให้ทางโรงงานเร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเรื่องกลิ่นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อที่จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในบริเวณดังกล่าว

อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมจังหวัดจะติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น และเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโรงงานดังกล่าว เพื่อความสบายใจของประชาชน พร้อมกำชับให้แก้ไขปัญหาให้เสร็จโดยเร็วที่สุด

Facebook Comments


Social sharing

Related post