Digiqole ad

อำเภอสิงห์บุรี!! รับการพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567

 อำเภอสิงห์บุรี!! รับการพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นางประทีป ตัณฑะตะนัย พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2567 โดยมีนางการะเกด พึ่งงาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการดำเนินงานฯ

โดยมีนายณัฏฐ์กร ศิริผ่องแผ้ว นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสิงห์บุรี นายทวีป จูมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ นายธีรวัฒน์ ทองรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดจักรสีห์ หมู่ที่ 5 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ทางอำเภอเมืองสิงห์บุรี ได้เข้าร่วมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2567 จำนวน 5 ประเภท ดังนี้

1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ได้แก่ บ้านท้ายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลจักรสีห์
2.ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ตำบลหัวไผ่
3.ผลความสำเร็จผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ตำบลหัวไผ่
4.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ฤกษ์ดี ผู้นำ อช. ตำบลม่วงหมู่
5.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิง ได้แก่ นางสิริขวัญนภา บัวคลี่ ผู้นำ อช. ตำบลจักรสีห์
6.กลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดอนกระต่าย หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระบือ

ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมจุดเรียนรู้ภายในหมู่บ้านเป้าหมาย ได้แก่ ผักออแกนิค และแปลงเศรษฐกิจพอเพียง ม.7 ต.จักรสีห์อีกด้วย

ภาพข่าว : สรวัชร สรรเพ็ชร์ ทีมข่าวภูมิภาค/รายงาน

Facebook Comments


Social sharing

Related post