Digiqole ad

“อายุตม์ สินธพพันธุ์” อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานเปิดอาคารราชทัณฑ์ปันสุข เรือนจำจังหวัดภูเก็ต

 “อายุตม์ สินธพพันธุ์” อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานเปิดอาคารราชทัณฑ์ปันสุข เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้เดินทางมาตรวจราชการ และให้กำลังใจในการปฎิบัติงานของเจ้าพนักงานเรือนจำจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้เป็นประธาน เปิดอาคารราชทัณฑ์ปันสุข ซึ่ง เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและโรงพยาบาลถลาง ได้ดำเนินการตาม โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายในอาคาร มีมุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดแสดงพระราชกรณียกิจ ด้านสาธารณสุข ที่ทรงมีให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ และ มุมอ่านหนังสือ มุมให้ความรู้ผ่านสื่อ วีดีทัศน์ ด้านการสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ต้องขัง มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมและรักษาสุขภาพ และเยี่ยมชม การดำเนินงานปรับปรุงห้องสมุดเรือนจำ ให้เป็นไปตามมาตราฐาน เพื่อเป็นห้องสมุดพร้อมปัญญา

 

หลังจากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมเรือนจำชั่วคราวบ้านบางโจ ติดตามผลการดำเนินงาน จากการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ระหว่าง กรมราชทัณฑ์โดยเรือนจังหวัดภูเก็ตและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการพัฒนาพฤตินิสัย ฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง พร้อมทั้งได้ ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณ ศูนย์เรียนรู้บ้านของพ่อ เรือนจำชั่วคราวบ้านบางโจ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post