Digiqole ad

อาจารย์และนักศึกษานิเทศศาสตร์สวนสุนันทารับเชิญสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมงานเสวนา “จาก Local สู่ Global” ฝันไกลไปได้จริงหรือไม่ ?

 อาจารย์และนักศึกษานิเทศศาสตร์สวนสุนันทารับเชิญสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมงานเสวนา “จาก Local สู่ Global” ฝันไกลไปได้จริงหรือไม่ ?
Social sharing

Digiqole ad
อาจารย์และนักศึกษานิเทศศาสตร์สวนสุนันทารับเชิญสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมงานเสวนา “จาก Local สู่ Global” ฝันไกลไปได้จริงหรือไม่ ?
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อนุรักษ์ และ อาจารย์ ดร.ปุณรภา ประดิษฐพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว พร้อมด้วย นายวรกันต์ จินาวงษ์ นายรักษิต แก้วนุ้ย นักศึกษาแขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด นายวีรวัฒน์ สิงห์โตศิริ นักศึกษาแขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมงานเสวนา “จาก Local สู่ Global” ฝันไกลไปได้จริงหรือไม่ ? จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)และสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (RTBPF)
งานเสวนาเริ่มต้นขึ้นด้วยการกล่าวเปิดงาน โดย คุณเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และ คุณอิศรา เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หลังจากนั้นบรรยากาศของการเสวนาจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นกันเอง มีวิทยากรร่วมเสวนาได้แก่คุณยุพา เพ็ชรฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด คุณชุดาภา จันทเขตต์ ผู้กำกับและผู้จัดละคร คุณกนกพร ปรัชญาเศรษฐ ผู้จัดการ WeTV ประจำประเทศไทย และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย เทนเซ็นต์ ประเทศไทย ดำเนินการเสวนาโดยคุณ อติรุจ กิตติพัฒนะ หรือแคน ผู้ดำเนินรายการข่าวจากไทยทีวีสีช่อง 3
ผู้ร่วมเสวนามีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับการผลิตคอนเทนต์ของไทยสามารถไปไกลสู่สากลได้และมีคนทำได้แล้ว สิ่งที่ต้องพัฒนาคือขีดความสามารถของคนที่ต้องฝึกทักษะให้มีครบหรือหลากหลายในคนคนเดียว มีกลยุทธ์ในการเล่าเรื่องที่สามารถดึงดูดผู้ชมได้ตลอดทั้งเนื้อหา และการส่งเสริมสนับจากทุกฝ่ายในทุกเรื่องรวมถึงทุนจะผลักดันให้ผลงานของคนไทยไปไกลสู่สากลเพิ่มมากขึ้น
งานเสวนา “จาก Local สู่ Global” ฝันไกลไปได้จริงหรือไม่ ? จัดขึ้นในช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น M สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก
Facebook Comments


Social sharing

Related post