Digiqole ad

ออมสิน เปิดตัวเลขเงินฝากพิเศษฉลองก้าวสู่ปีที่ 111 เพียง 11 วัน ยอดฝากทะลุ 25,000 ล้านบาท

 ออมสิน เปิดตัวเลขเงินฝากพิเศษฉลองก้าวสู่ปีที่ 111 เพียง 11 วัน ยอดฝากทะลุ 25,000 ล้านบาท
Social sharing
Digiqole ad

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนาคารออมสินได้เปิดให้ประชาชนฝากเงินรับดอกเบี้ยสูง ไม่ต้องเสียภาษี กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน ได้รับดอกเบี้ยเฉลี่ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.60% ซึ่งเป็นโปรโมชันเงินฝากเฉลิมฉลองในโอกาสที่ธนาคารออมสินก้าวสู่ปีที่ 111

โดยเปิดรับฝากครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 – วันที่ 11 เมษายน 2566 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่าได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาด เพียงระยะเวลา 11 วันที่เปิดรับฝาก มียอดเงินฝากสูงถึง 25,133 ล้านบาท นับเป็นสิ่งยืนยันความมั่นใจในการฝากเงินกับธนาคารออมสินที่มีรัฐบาลคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวน และสะท้อนความสามารถในการออมของประชาชนได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการออมอย่างต่อเนื่อง และประชาชนได้รับประโยชน์ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น ธนาคารจึงได้เปิดตัวเงินฝากเงื่อนไขพิเศษอีก 2 ประเภท ได้แก่ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน มีระยะเวลาฝาก 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปี) และ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน ระยะเวลาฝาก 13 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.19% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.40% ต่อปี) เปิดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท เริ่มต้นฝาก 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดาได้รับดอกเบี้ยไม่ถูกหักภาษี เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 12-30 เม.ย.2566 ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ติดตามรายละเอียดที่ www.gsb.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร. 1115

Facebook Comments

Related post