Digiqole ad

“ออมสิน “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

 “ออมสิน “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

 

นายโชคชัย คุณาวัฒน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง รับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องธนาคารออมสินเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ซึ่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น โดยมีนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

Advertisement
Facebook Comments

Related post