Digiqole ad

ออมสิน สนับสนุนภารกิจ สนข.พญาไท มอบน้ำดื่มออมสินกระป๋องรีไซเคิล

 ออมสิน สนับสนุนภารกิจ สนข.พญาไท มอบน้ำดื่มออมสินกระป๋องรีไซเคิล
Social sharing

Digiqole ad

นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ มอบน้ำดื่มออมสินกระป๋องรีไซเคิล จำนวน 5,000 กระป๋อง ให้แก่ นางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ ผู้อำนวยการเขตพญาไท

พร้อมด้วย นางสาวศศิธร เจริญสุข และจ่าเอกคมกริช คุ้มมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพญาไท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจและการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของสำนักงานเขตพญาไท อาทิ การให้บริการพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในหน่วยเลือกตั้งพื้นที่เขตพญาไท เป็นต้น

โดย น้ำดื่มออมสินกระป๋องรีไซเคิล เป็นน้ำดื่มออมสินรุ่นใหม่บรรจุในกระป๋องอะลูมิเนียม ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มั่นใจในความสะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% และนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไม่จำกัด จึงช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรได้ถึง 95% อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาขยะจากการใช้ขวดน้ำพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ในฐานะธนาคารเพื่อสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สนองตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยได้มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก และลดปริมาณการใช้พลาสติกของบรรจุภัณฑ์ลง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยในปีนี้คาดว่าผลิตน้ำดื่มออมสินกระป๋องรีไซเคิล ไม่ต่ำกว่า 100,000 กระป๋อง เพื่อมอบให้กับลูกค้าประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเงิน กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หรือแจกจ่ายให้กับหน่วยงานพันธมิตร รวมถึงรองรับการสนับสนุนความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ

Facebook Comments


Social sharing

Related post