Digiqole ad

ออมสิน ผนึก สยามพิวรรธน์ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

 ออมสิน ผนึก สยามพิวรรธน์ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
Social sharing
Digiqole ad

นางสาววชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน ร่วมงานแถลงข่าว โครงการ Citizen of Love by Siam Piwat x โครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง

โดยธนาคารออมสิน ซึ่ง ธนาคารได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจัดขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมร่วมสร้างความสุข มอบรอยยิ้มให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร มุ่งหวังให้เด็กเติบโตมีคุณภาพและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไป โดยความร่วมมือครั้งนี้ ธนาคารได้สนับสนุนให้โรงเรียน จัดทำโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่มีฐานะทางครอบครัวยากจน อยู่ในถิ่นทุรกันดาร มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอ ด้วยการทำการเกษตรพอเพียง ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เพื่อนำมาใช้บริโภค ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย บรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ได้เปิดให้ประชาชนร่วมสร้างรอยยิ้ม ส่งความสุข มอบโอกาสทางการศึกษา ด้วยการบริจาคเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน ของใช้จำเป็น รวมถึงบริจาคเงิน ได้ที่ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ สาขาสยามพารากอน และร้าน Loft ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อนำไปส่งมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดนต่อไป โดยมี ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์ และ CSR บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นายชลิต นาคพะวัน ศิลปินแถวหน้าของประเทศไทย เชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟมิชลินสตาร์ ทูตอาหารยั่งยืน และตัวแทนเด็กนักเรียน ร่วมงานแถลงข่าว ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

Facebook Comments

Related post