Digiqole ad

ออมสิน ประกาศผลผู้ชนะการประกวดออกแบบกระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน ในวาระวันออมแห่งชาติ 2566

 ออมสิน ประกาศผลผู้ชนะการประกวดออกแบบกระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน ในวาระวันออมแห่งชาติ 2566
Social sharing
Digiqole ad

นายโชคชัย คุณาวัฒน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส เป็นประธานในการตัดสินผลงานการประกวดออกแบบกระปุกออมสิน ในโอกาสวาระวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

โดยมี นางสาววชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน นายธีระศักดิ์ เขมะนุเชษฐ์ ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน นายพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ พิธีกรรายการชื่อดัง และนายกงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ ศิลปินป๊อปอาร์ทแถวหน้าของเมืองไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบกระปุกออมสิน ในหัวข้อ “กระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 391,000 บาท

โดยเปิดรับผลงานเมื่อวันที่ 25 กันยายน – 16 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 300 ผลงาน ทั้ง ประเภทสวยงาม และประเภทนวัตกรรมสร้างสรรค์ มีผลงานเข้ารอบตัดสิน 125 ผลงาน โดยมีผู้ชนะเลิศแต่ละประเภท ทั้งระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป รวม 6 รางวัล ซึ่งจะมีการมอบรางวัลผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

สำหรับผลการตัดสินผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบกระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน ในวาระวันออมแห่งชาติ 2566 มีดังนี้

ประเภทกระปุกสวยงาม
ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
>> น.ส.ณญาดา สิทธิสูงเนิน กับผลงาน มัจฉานุออมทรัพย์
ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
>> นายธนภัทร จันทร์กระจ่าง กับผลงาน Aom-Blox
ระดับบุคคลทั่วไป
>> นายปัทวี เข็มทอง กับผลงาน ออมสินน้องช้าง

ประเภทกระปุกนวัตกรรมสร้างสรรค์
ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
>> น.ส.นารา วิบูลย์สันติพงศ์ กับผลงาน น้องต้นไทรกับความยั่งยืน
ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
>> นายอัษฐวรรธน์ เทียมเมือง กับผลงาน Magic Pipe
ระดับบุคคลทั่วไป
>> น.ส.สมฤทัย เลิศเทวศิริ กับผลงาน ม้าออมเงินไม้ (มาออมเงินมั้ย)

การจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบกระปุกออมสิน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างภารกิจธนาคารเพื่อสังคมของธนาคารออมสินที่มุ่งมั่นปลูกฝังนิสัยการออมให้ประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้เกิดการออมเงินในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการสร้างค่านิยมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออมที่สามารถสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับชีวิต

Facebook Comments

Related post