Digiqole ad

“ออมสิน” ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

 “ออมสิน” ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566
Social sharing

Digiqole ad

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2566 ให้ธนาคารออมสิน

โดยนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป โดยมี พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ) เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี โดยมียอดจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,499,888 บาท ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566

Facebook Comments


Social sharing

Related post