Digiqole ad

“ออมสิน-กระทรวงศึกษาธิการ” ร่วมแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

 “ออมสิน-กระทรวงศึกษาธิการ” ร่วมแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
Social sharing
Digiqole ad

นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารหนี้และกฎหมาย เป็นผู้แทนธนาคารออมสิน

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานและสถาบันการเงิน รวม 13 แห่ง โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยหน่วยงานและผู้บริหารสถาบันการเงิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหาหนี้สินวิกฤต

ภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการ และสถานีแก้หนี้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน รวมทั้งสนับสนุนข้อมูล ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารเพื่อวางแผนและรักษาวินัยทางการเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566

Facebook Comments

Related post