Digiqole ad

อสส.ปิดอบรมหลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง อัยการจังหวัด รุ่นที่ 44

 อสส.ปิดอบรมหลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง อัยการจังหวัด รุ่นที่ 44
Social sharing
Digiqole ad

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ นายอํานาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง หลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ 44 (พ.ศ. 2566) เมื่อวันที่ ธ.ค.ที่ผ่านมา

โดยมี นายอิทธิพร แก้วทิพย์ รองอัยการสูงสุด นางกอร์ปกุล วินิจนัยภาค ผู้ตรวจการอัยการ นายโกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ (สพอ.) นางสมศิริ ชำนาญชานันท์ รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ และนายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธี

 

ภายหลังเสร็จพิธีปิดแล้ว นายโกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เปิดเผยว่า การจัดพิธีปิดหลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง อัยการจังหวัด รุ่นที่ 44 (พ.ศ. 2566) ครั้งนี้ เป็นพิธีปิดที่ประทับใจที่สุดงานหนึ่งของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ เนื่องจากในพิธีปิดมีน้องๆ อัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 64 ซึ่งเป็นอัยการน้องเล็กที่สุด ได้จัดพิธีมุทิตาจิตแสดงความยินดีกับพี่ๆ อัยการจังหวัด รุ่นที่ 44 ด้วยการมอบดอกกุหลาบให้กับพี่ๆ อัยการจังหวัด รุ่นที่ 44 ทุกคน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีระหว่างพี่และน้อง และยังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ยึดถือในหลักความเป็นพี่เป็นน้อง ระหว่างอัยการด้วยกันมาโดยตลอด

สำหรับหลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ 44 (พ.ศ. 2566) นั้น ประกอบไปด้วย ข้าราชการอัยการ จำนวน 80 คน ข้าราชการจากหน่วยงานอื่น จำนวน 2 คน และบุคคลภายนอกที่อัยการสูงสุดเห็นชอบให้เข้ารับการอบรม จำนวน 8 คน อาทิ นายณัฐวัฒน์ พอใช้ได้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ณัฐพร อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต และนายวัฒวุฒิ นวโภคิน เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 90 คน มีระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566

Facebook Comments

Related post