Digiqole ad

‘อสม.’ นับล้าน เฮ ‘สมศักดิ์’ ย้ำ ทำ พรบ.อสม. เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ขึ้นเป็นผู้ช่วยพยาบาล รองรับการขับเคลื่อนการทำงานนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที อีกทั้งยังมีสวัสดิการ รายได้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้พี่น้อง อสม. ทั่วประเทศ

 ‘อสม.’ นับล้าน เฮ ‘สมศักดิ์’ ย้ำ ทำ พรบ.อสม. เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ขึ้นเป็นผู้ช่วยพยาบาล รองรับการขับเคลื่อนการทำงานนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที อีกทั้งยังมีสวัสดิการ รายได้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้พี่น้อง อสม. ทั่วประเทศ
Social sharing

Digiqole ad
นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวในระหว่างการเป็นประธานร่วมในพิธีปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ว่าไดัมีแนวคิดสร้างความมั่นคงให้กับ อสม. ด้วยการเสนอ พ.ร.บ.อสม. เพื่อทำให้เกิดความยั่งยืนและยกระดับแนวทางการทำงานของ อสม. ให้มีความเหมาะสม
.
นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่า การยกระดับการทำงานของ อสม. นี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความสามารถเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเสียสละเพื่อชุมชนด้วยดีตลอดมา ซึ่งจะสะท้อนถึงคุณค่าการทำงานที่ไม่ใช่เพียงแค่ค่าตอบแทนชั่วครั้งชั่วคราว แต่เป็นการมองความมั่นคงความยั่งยืนของความเสียสละ
.
นางสาวตรีชฎา กล่าวต่อว่า กฎหมายฉบับนี้จะเป็นพลิกโฉม อสม.สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ นายสมศักดิ์มุ่งมั่นผลักดันให้คณะรัฐมนตรีเสนอร่าง พ.ร.บ.อสม .เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อยกระดับการปฎิบัติงาน พัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการดูแลประชาชนด้านสาธารณสุขขั้นปฐมภูมิ สิ่งที่จะเกิดขึ้น คือการจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ การศึกษาต่อยอดจากหลักสูตรสาธารณสุข ถือเป็นการส่งเสริมกิจการ และสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิตให้กับ อสม.ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 1,075,163 คน แบ่งเป็น ภาคเหนือ 271,556 คน ภาคกลาง 220,990 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 435,660 คน ภาคใต้ 146,957 คน และอาสาสมัครในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15,000 คน
Facebook Comments


Social sharing

Related post