Digiqole ad

“อสมท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565”

 “อสมท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565”
Social sharing
Digiqole ad
    บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 17.00 น. จัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมี พล.ต.อ. ทวิชชาติ พละศักดิ์ ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และรองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม
Facebook Comments

Related post