Digiqole ad

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 ฉีดวัคซีนแล้ว 125,036,572 โดส

 “อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 ฉีดวัคซีนแล้ว 125,036,572 โดส
Social sharing
Digiqole ad

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 ฉีดวัคซีนแล้ว 125,036,572 โดส และทั่วโลกแล้ว 10,910 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 987.3 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (114.6%)

(8 มีนาคม 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 10,910 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 25.3 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 555 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 216 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว”

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 987.3 ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (95% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 353.6 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 125,036,572 โดส

ในการฉีดวัคซีน จำนวน 10,910 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 125,036,572 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 53,983,869 โดส (81.6% ของประชากร)
-เข็มสอง 49,878,379 โดส (75.4% ของประชากร)
-เข็มสาม 21,172,324 โดส (32% ของประชากร)

2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ. 64 – 8 มี.ค. 65 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 125,036,572 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 120,488 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 175,229 โดส/วัน

3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
– เข็มที่ 1 22,904,895 โดส
– เข็มที่ 2 3,599,474 โดส
– เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca
– เข็มที่ 1 13,910,667 โดส
– เข็มที่ 2 28,480,950 โดส
– เข็มที่ 3 5,091,713 โดส

วัคซีน Sinopharm
– เข็มที่ 1 7,550,052 โดส
– เข็มที่ 2 7,240,972 โดส
– เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer
– เข็มที่ 1 8,861,820 โดส
– เข็มที่ 2 9,699,166 โดส
– เข็มที่ 3 12,788,311 โดส

วัคซีน Moderna
– เข็มที่ 1 756,435 โดส
– เข็มที่ 2 857,817 โดส
– เข็มที่ 3 3,294,300 โดส

4. 10 จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ครอบคลุมประชากรสูงที่สุด
1. ภูเก็ต เข็มที่1 92.3% เข็มที่2 87.4% เข็มที่3 80.8%
2. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 114.6% เข็มที่2 105.2% เข็มที่3 65.8%
3. นนทบุรี เข็มที่1 82.5% เข็มที่2 78.6% เข็มที่3 59.1%
4. สมุทรปราการ เข็มที่1 92.6% เข็มที่2 81.3% เข็มที่3 57.1%
5. อยุธยา เข็มที่1 75.1% เข็มที่2 71.9% เข็มที่3 42%
6. ระยอง เข็มที่1 85.5% เข็มที่2 81.1% เข็มที่3 41.7%
7. ลำพูน เข็มที่1 81.9% เข็มที่2 78.2% เข็มที่3 40.6%
8. ชลบุรี เข็มที่1 83.7% เข็มที่2 79.5% เข็มที่3 37.5%
9. นครปฐม เข็มที่1 78.1% เข็มที่2 76.6% เข็มที่3 35.3%
10. ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 82.7% เข็มที่2 70% เข็มที่3 35.1%

10 จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ครอบคลุมประชากรต่ำที่สุด
1. ปัตตานี เข็มที่1 57.3% เข็มที่2 45.6% เข็มที่3 6.5%
2. นราธิวาส เข็มที่1 55.8% เข็มที่2 45% เข็มที่3 6.5%
3. ยะลา เข็มที่1 63.4% เข็มที่2 52.5% เข็มที่3 9.2%
4. บึงกาฬ เข็มที่1 64.8% เข็มที่2 56.6% เข็มที่3 9.5%
5. หนองบัวลำภู เข็มที่1 63.4% เข็มที่2 58.1% เข็มที่3 10.7%
6. สตูล เข็มที่1 65.7% เข็มที่2 60.3% เข็มที่3 11.4%
7. สกลนคร เข็มที่1 66.8% เข็มที่2 60% เข็มที่3 12.4%
8. แม่ฮ่องสอน เข็มที่1 59.6% เข็มที่2 50.3% เข็มที่3 12.7%
9. อำนาจเจริญ เข็มที่1 71.2% เข็มที่2 65.2% เข็มที่3 12.9%
10. กาฬสินธุ์ เข็มที่1 67.4% เข็มที่2 60.6% เข็มที่3 13%

5. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 985,964,600 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 353,698,734 โดส (69.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. เวียดนาม จำนวน 197,571,534 โดส (81.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 136,863,668 โดส (56.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
4. ไทย จำนวน 125,036,572 โดส (81.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
5. มาเลเซีย จำนวน 67,797,494 โดส (83.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
6. พม่า จำนวน 45,341,326 โดส (44%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
7. กัมพูชา จำนวน 37,015,331 โดส (86.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
8. สิงคโปร์ จำนวน 13,572,663 โดส (92%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
9. ลาว จำนวน 9,454,997 โดส (69.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
10. บรูไน จำนวน 1,041,610 โดส (95%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม

6. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.65%
2. ยุโรป 10.11%
3. อเมริกาเหนือ 8.57%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.17%
5. แอฟริกา 3.87%
6. โอเชียเนีย 0.62%

 

7. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 3,160.69 ล้านโดส (223.5% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
2. อินเดีย จำนวน 1,790.48 ล้านโดส (129.9%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 555.38 ล้านโดส (165.6%)
4. บราซิล จำนวน 395.66 ล้านโดส (186.8%)
5. อินโดนีเซีย จำนวน 353.70 ล้านโดส (128.2%)

8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. คิวบา (309.4%) (ฉีดวัคซีนของ Abdala และ Soberana02)
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (261.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
3. ชิลี (252.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
4. มัลดีฟส์ (239.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
5. กาตาร์ (238.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderma)
6. บรูไน (236.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)
7. ฝรั่งเศส (235%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech, Moderna, J&J และ AstraZeneca/Oxford)
8. บาห์เรน (231.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
9. เกาหลีใต้ (230.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech J&J AstraZeneca/Oxford และ Moderna)
10. สิงคโปร์ (230.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)


แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Facebook Comments

Related post