Digiqole ad

อยุธยาจับมือกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา และ งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก

 อยุธยาจับมือกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา และ งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก
Advertisement
Advertisement

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา บูรณาการร่วมกับ งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยใช้คอนเซ็ปท์ วัฒนธรรมคู่อาหาร สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย งานในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ บริเวณสนามวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 01-04 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้านของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมของไทย สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด

สำหรับการจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา และงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมหลัก อาทิ ร้านค้าร้านอาหาร จำนวนกว่า 50 ร้านค้า / การแสดงสาธิตอาหารพื้นบ้าน / การเสวานา ในหัวข้อ วัฒนธรรมอาหารวิถีอยุธยา / การแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ โขน ลิเก ละครชาตรี และการแสดงพื้นบ้านกว่า 50 การแสดง / การประกวดจัดสำรับอาหารในหัวข้อ วัฒนธรรมอาหารวิถีอยุธยา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท โดยการจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา และงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก ในครั้งนี้จะสร้างแรงผลักดันในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัด และเกิดแรงผลักดันในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยสืบไป

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/MegGV

Related post