Digiqole ad

อพท. ช่วยผู้พิการ

 อพท. ช่วยผู้พิการ
Social sharing
Digiqole ad

นาวาอากาศเอก อธิคุณ  คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. และนางสาวพานิณี
สุขสะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กลุ่มส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อพท.  เดินทางไปมอบทุน 112,420 บาท  เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพแก่ผู้พิการ
จำนวน 2 ราย คือนายสำราญ  ปิ่นทอง อายุ 57 ปี พิการทางการมองเห็น เพื่อนำไปซื้อรถซาเล้งใช้สำหรับเก็บขายของเก่า และนางสาวสว่างจิตต์ ยลศิริธรรม อายุ 56 ปี  พิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อนำไปซื้อรถโยกสำหรับผู้พิการที่ใช้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ ชุมชนหัวรถจักร ตึกแดง และชุมชนวัดคฤหบดี กรุงเทพฯ

Facebook Comments

Related post