Digiqole ad

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เมื่อเร็วๆ นี้ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพฯ เขต 1 เป็นวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ณ หอประชุมวาสนมหาเถระ โรงเรียนวัดราชบพิธ 10 พ.ค. 2565

Advertisement
Facebook Comments

Related post