Digiqole ad

อบจ.สงขลา ติวเข้ม พัฒนาศักยภาพอสม. ทั้งจังหวัด หวังเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและดูแลสุขภาพที่ดีกับประชาชน

 อบจ.สงขลา ติวเข้ม พัฒนาศักยภาพอสม. ทั้งจังหวัด หวังเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและดูแลสุขภาพที่ดีกับประชาชน
Social sharing

Digiqole ad

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายก อบจ.สงขลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบจ.สงขลา วิทยากร และอสม.ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 16 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา ประมาณ 300คน ร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม โรงแรมกรีนเวิลด์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

นายไพเจน มากสุวรรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบจ.สงขลา จัดการอบรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มและพัฒนาศักยภาพ ด้านการสื่อสาร เทคนิกการพูด การผลิตและนำเสนอผลงานผ่านสื่อวิดีโอ วิดีทัศน์ เพาเวอร์พอยท์ การแต่งกายและการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่อสม. สามารถนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานในยุคปัจจุบัน และเป็นการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพโดยเฉพาะอสม. ซึ่งถือเป็นผู้มีความโดดเด่นในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

ให้มีความรู้ทักษะในการพัฒนาตนเองเสริมสร้างทัศนคติและสร้างจิตสำนึกในการทำงานในการให้บริการประชาชนที่ดีกับประชาชนในพื้นที่และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในกระบวนการทำงานร่วมกับเครือข่ายสุขภาพในชุมชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งอสม.มีส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีและเห็นคุณค่างานของแกนนำสุขภาพในการดูแลสุขภาพชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชมอย่างแท้จริง//
วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-7326069

Facebook Comments


Social sharing

Related post