Digiqole ad

อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

 อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
Social sharing

Digiqole ad

26 มิ.ย.67  เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้งโรงเรียนบ้านนาทวี ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายก อบจ. สงขลา เป็นประธาน เปิด กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในนามของผู้จัดกิจกรรมฯ รวมพลังต่อต้านยาเสพติด เพื่อจุดมุ่งหมาย สังคมไทยปลอดยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567 นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวีประมาณ 500 คน โดยมีนางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์ , นายธนิศร์ ทองสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต 1 และ 2 อำเภอนาทวี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมข้าราชการตำรวจ ข้าราชการท้องถิ่นปกครองในอำเภอนาทวี เข้าร่วมกิจกรรม

 

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อทุกช่องทาง เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเกิดเป็นผู้เสพรายใหม่ สร้างพื้นที่ปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง โทษและพิษภัยของยาเสพติด และการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง โทษและพิษภัยของยาเสพติด ทักษะการปฏิเสธ และการจัดทำสื่อรณรงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายก อบจ. สงขลา เป็นประธาน เปิด กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยมีนางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์ , นายธนิศร์ ทองสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต 1 และ 2 อำเภอนาทวี ณ ที่ห้องประชุม ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้งโรงเรียนบ้านนาทวี ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-7326069

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post