Digiqole ad

อบจ.ชลบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

 อบจ.ชลบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
Social sharing

Digiqole ad

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ อบจ.ชลบุรี ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องแก้วเจ้าจอม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะกรรมการเหล่ากา ชาดจังหวัดชลบุรี กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบึง สำนักงานคุมประ พฤติจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท กรุงเทพประ กันภัย มหาชน จำกัด สาขาชลบุรี และธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน เขตบางปลาสร้อย นำสิ่งของต่างๆ มามอบให้ผู้บริจาคโลหิตครั้งนี้


องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี และภาคบริการโลหิตแห่ง ชาติที่3 จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพให้มีปริ มาณ เพียงพอ สำหรับแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัด ในภาคตะวันออก สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา โดยในปีงบประมาณ 2567ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ อบจ.ชลบุรี ร่วมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กำหนดจัดทุกๆ 3 เดือน รวม 4 ครั้ง/ปี ประกอบกับเนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ถือเป็นวา ระสำคัญที่ปวงชน ชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจะได้แสดง ความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อพสกนิกรชาวไทย


สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และประชาชนทั่วไป ได้แสดงความจงรักภักดี โดยการทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตในครั้งนี้

Facebook Comments


Social sharing

Related post