Digiqole ad

“อนุทิน” ประธานชมรมนักบินจิตอาสารับส่งอวัยวะฝูงบิน 604 กองทัพอากาศ มอบให้ “ดร.หิมาลัย” เป็นผู้แทนชมรมฯ รับมอบกระเช้าขอบคุณจากสภากาชาดไทย !!

 “อนุทิน” ประธานชมรมนักบินจิตอาสารับส่งอวัยวะฝูงบิน 604 กองทัพอากาศ มอบให้ “ดร.หิมาลัย” เป็นผู้แทนชมรมฯ รับมอบกระเช้าขอบคุณจากสภากาชาดไทย !!
Social sharing
Digiqole ad

วันนี้ (12 มค 67) เวลาประมาณ 11.00 น.ณ ฝูงบิน 604 กองทัพอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม.โดย นายอนุทิน ชาญวีระกูล ประธานชมรมนักบินจิตอาสารับส่งอวัยวะฝูงบิน 604 กองทัพอากาศ,พล.ต.ท อรรถกฤษ ธารีฉัตร ประธานที่ปรึกษาชมรมนักบินจิตอาสารับส่งอวัยวะฯ ได้มอบหมายให้ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ รองประธานชมรมนักบินจิตอาสารับส่งอวัยวะฯ และนายเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ รองประธานชมรมนักบินจิตอาสารับส่งอวัยวะฯ เป็นผู้แทนชมรมฯ รับมอบกระเช้าขอบคุณจากสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสที่ชมรมนักบินจิตอาสารับส่งอวัยวะฝูงบิน 604 กองทัพอากาศได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมโดยการขนส่งอวัยวะทางอากาศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนจากสภากาชาดไทยได้แก่ นพ.วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ,รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ รอง ผอ.ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ,น.ส.สุภนิดา เกษร,น.ส.ยุวดี อรรถจารุสิทธิ์,น.ท.สุรนัย ไชยพันธ์ รอง ผอ.ฝูงบิน 604,น.ต.พิทรัตน์ ธนากิจ นยก.ฝูงบิน 604 เป็นผู้แทนมอบกระเช้าดังกล่าว

 

Facebook Comments

Related post