Digiqole ad

“อนุทิน” นายก?

 “อนุทิน” นายก?
Social sharing
Digiqole ad

เป็นอันว่าผลคำวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญ ด้วยมติ 6:3 ทำให้ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ไปต่อ
แม้ว่ารัฐธรรมนูญปี 60 จะกำหนดไว้ว่า เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจจะกำหนดเป็นนายกฯได้ไม่เกิน 8 ปี ไม่ว่าจะเป็นต่อเนื่องกัน หรือไม่ต่อเนื่องก็ตามแต่ประยุทธ์จะเป็นนายกได้ไปจนกระทั่งถึงปี 2568 ซึ่งถ้านับแบบชาวบ้านก็คือได้เป็นมากถึง 10 ปี
อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments

Related post