Digiqole ad

อธิบดีอัยการสอบสวนส่ง ‘อัยการวัชรินทร์’นั่งที่ปรึกษาคดีกำนันนก กับพวกยิงตำรวจตายในบ้าน กองปราบประชุมร่วมครั้งแรก 2 พ.ย.นี้

 อธิบดีอัยการสอบสวนส่ง ‘อัยการวัชรินทร์’นั่งที่ปรึกษาคดีกำนันนก กับพวกยิงตำรวจตายในบ้าน กองปราบประชุมร่วมครั้งแรก 2 พ.ย.นี้
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม นายกุลธนิต มงคลสวัสดิ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน ได้มีคำสั่งอนุญาตในหนังสือกองบังคับการปราบปราม ที่ ตช 0026.2/7253 ถึงอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนขอให้ มอบหมายหนักงานอัยการร่วมให้คำแนะนำปรึกษาคดี

ความว่า ด้วยกองบังคับการปราบปราม ได้รับโอนคดีจากสภ.อ.เมืองนครปฐมให้ทำการ สอบสวน กรณีนายประวีณ หรือกำนันนก จันทร์คล้าย กับพวก ในความผิดฐาน “เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่น” ตามคดีอาญาของกองกำกับการ 5กองบังคับการปราบปราม ที่ 24/2566 เเละกรณีพ.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สมสูข อดี สว.สส.สภ.กระทุ่มแบน กับพวก ในความผิดฐาน “เป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ,
เป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดๆในตำแหน่งอันเป็น
การมิชอบ เพื่อจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้ต้องโทษ หรือให้รับโทษน้อยลง, เพื่อจะช่วยผู้อื่นมีให้ต้องรับโทษ
หรือให้รับโทษน้อยลง ร่วมกันทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่ง พยานหลักฐานในการกระทำความผิด, ร่วมกันช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิด หรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำ
ความผิด อันมิใช่ความผิดลหุโทษ เพื่อไม่ให้ต้องโทษ โดยให้พำนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้นหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใด เพื่อไม่ให้ถูกจับกุม
ตามคดีอาญาของกองกำกับการ 5กองบังคับการปราบปราม ที่ 25/2566 โดยท่านได้มอบหมายพนักงานอัยการเข้าร่วมให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการปฏิบัติกับคณะพนักงานสอบสวน เพื่อให้ดำเนินการสืบสวนและสอบสวนมีความละเอียดตามที่แจ้งแล้วนั้น

กองบังคับการปราบปรามได้มีการนัดหมายประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในวันที่ 2 พ.ย. 2566 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุม รังสิพราหมณกุล ชั้น 2
กองบังคับการปราบปราม

จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดมอบหมายพนักงานอัยการเข้าร่วมให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการปฏิบัติกับคณะพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินการสืบสวนและสอบสวน ต่อไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

โดยนายกุลธนิตได้ให้ นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน เเละร.ต.อ.อมตะ ชนะพงษ์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 3 ไปเข้าร่วมให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการปฏิบัติกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการกองปราบปรามในวันประชุมคณะพนักว่นสอบสวนวันที่ 2 พ.ย.ตามหนังสือ

Facebook Comments

Related post