Digiqole ad

“อธิบดีกรมสรรพสามิต” เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Steering Committee)

 “อธิบดีกรมสรรพสามิต” เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Steering Committee)
Social sharing
Digiqole ad

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Steering Committee) ครั้งที่ 1/2565

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนัย ชรินทร์สาร บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนกลยุทธ์ภายในองค์กร เเละดร.ศรพล ตุลยะเสถียร บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อน ESG ภายในองค์กร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต ในการนี้ คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตได้นำคณะวิทยากรเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สรรพสามิต สถานที่รวบรวมและจัดแสดงวัตถุสิ่งของที่สำคัญหายากในด้านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของกรมสรรพสามิต ซึ่งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว จัดตั้งภายในกรมสรรพสามิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

Facebook Comments

Related post