Digiqole ad

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดที่ทำการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ในพื้นที่ 108 ไร่ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังที่เพิ่มขึ้น สามารถควบคุมและปฏิบัติกับผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม ทดแทนเรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งเดิม ที่มีเนื้อที่ 6 ไร่

 อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดที่ทำการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ในพื้นที่ 108 ไร่ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังที่เพิ่มขึ้น สามารถควบคุมและปฏิบัติกับผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม ทดแทนเรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งเดิม ที่มีเนื้อที่ 6 ไร่
Social sharing
Digiqole ad

เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นประธานเปิดแพรคลุมป้าย ที่ทำการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ โดยมี นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด ในพื้นที่ภาค 8 หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเปิด ซึ่งมีการประกอบพิธีพราหมณ์และพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

ทั้งนี้ อาคารที่ทำการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ได้รับอนุมัติให้กรมราชทัณฑ์ ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เพื่อรองรับจำนวนผู้ต้องขังที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาในการควบคุมและปฏิบัติกับผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม เพื่อทดแทนเรือนจำจังหวัดภูเก็ต แห่งเดิม ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ในปี พ.ศ.2444 ที่มีพื้นที่ภายในเรือนจำจำนวน 6 ไร่ มีผู้ต้องขังจำนวน 2,500 คน แต่สามารถรองรับผู้ต้องขังได้เพียง 950 คน ทำให้เกิดความแออัด ไม่สามารถที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานของการควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังได้สำหรับ เรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 143 หมู่ที่ 4 บ้านบางโจ ตำบล ศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม2558 จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ด้วยงบประมาณ 789,000,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน) มีพื้นที่ทั้งหมด 108 ไร่ 22 ตารางวา มีพื้นที่ภายในกำแพงเรือนจำจำนวน 42 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา แบ่งพื้นที่ภายในทั้งหมด 9 แดน มีเรือนนอนชาย 8 หลัง เรือนนอนหญิง 1 หลัง โรงงานฝึกวิชาชีพ จำนวน 4 หลัง อาคารเรียน 1 หลัง และอาคารที่ทำการ 1 หลัง บ้านผู้บัญชาการเรือนจำ 1 หลัง บ้านพักระดับผู้อำนวยการส่วน 5 หลัง และบ้านพักเจ้าหน้าที่ 48 หลัง มีข้าราชการ จำนวน 84 คน พนักงานราชการ 24 คน และลูกจ้างจำนวน 3 คน


อย่างไรก็ตาม เรือนจำจังหวัดภูเก็ต มีอำนาจในการควบคุม ผู้ต้องขังกำหนดโทษ 30 ปี มีพื้นที่เรือนนอนทั้งหมด 5,535.92 ตารางเมตร สามารถรองรับจำนวนผู้ต้องขังตามมาตรฐาน 1.6 ตารางเมตร ได้จำนวนผู้ต้องขัง 3,459 คน เป็นผู้ต้องขังชาย 3,086 คน ผู้ต้องขังหญิง 373 คน โดยเรือนจำจังหวัดภูเก็ตได้ย้ายผู้ต้องขังทั้งหมดจากเรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งเดิม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ต้องขังชาย 2,552 คน และผู้ต้องขังหญิง 391 คน รวมทั้งหมด 2,943 คน

Facebook Comments

Related post