Digiqole ad

อธิการบดี มทร. รัตนโกสินทร์รับรางวัล HOWE Smart CEO Award 2023

 อธิการบดี  มทร. รัตนโกสินทร์รับรางวัล HOWE Smart CEO Award 2023
Social sharing
Digiqole ad

ชอแสดงความยินดี กับ อธิการบดี มทร. รัตนโกสินทร์ หลังเข้ารับรางวัล HOWE Smart CEO Award 2023

…ด้วยวิสัยทัศน์ของ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ในการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อน และผลักดันให้ มทร.รัตนโกสินทร์ กลายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม…

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ขึ้นรับรางวัล HOWE Smart CEO Award 2023 ณ Crystal Design Center (CDC) คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร E ชั้น 2 ห้อง CDC Ballroom

ด้วยวิสัยทัศน์ของ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพื่อช่วยขับเคลื่อน และผลักดันให้ มทร.รัตนโกสินทร์ กลายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ที่ไม่เพียงจะทำให้นักศึกษาใช้นวัตกรรมได้ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด แต่ยังช่วยพัฒนานักศึกษา ให้ก้าวขึ้นเป็น นักปฏิบัติการ ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้และความสามารถอย่างแท้จริง อีกด้วย

เช่นเดียวกับเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม มทร. รัตนโกสินทร์ ถือเป็นต้นแบบในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทน

 

 

ทั้งนี้ รางวัลสำหรับ “ซีอีโอ” องค์กรชั้นนำของประเทศ ที่การยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับซีอีโอที่มีผลงานโดดเด่น “ซีอีโอ” ถือว่ามีบทบาทสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยคุณสมบัติ ความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการบริหารงาน มีจริยธรรมและบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ มีความกล้าหาญ มีความเห็นอกเห็นใจและมีวิจารณญาณ ผสมกับการใช้แนวคิดแบบผู้ประกอบการ รวมถึงการสร้าง นวัตกรรม และการทำธุรกิจแบบยั่งยืน

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR

Facebook Comments

Related post