Digiqole ad

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดใหญ่มหกรรมกีฬา กรีฑา “ขอนแก่น เขต 2 เกมส์”

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดใหญ่มหกรรมกีฬา กรีฑา “ขอนแก่น เขต 2 เกมส์”
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ (15 มีนาคม 2567) นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2) กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาขึ้น ในปีการศึกษา 2566 โดยตนพร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร พร้อมด้วยประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้ร่วมหารือการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ส่งเสริมให้ร่างกายมีพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง ปลูกฝังให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคี และพัฒนาความคิดให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ฯ

โดยจะดำเนินการแข่งขันกีฬาประกอบด้วยชนิดกีฬา ดังนี้ กีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอลหญิง เซปักตะกร้อชาย เปตองชาย-หญิง และกรีฑาแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ทีม คือ ทีมโซนตะวันออก ประกอบด้วย อำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านแฮด และอำเภอเปือยน้อย และทีมโซนตะวันตก ประกอบด้วย อำเภอมัญจาคีรี อำเภอชนบท และอำเภอโคกโพธิ์ไชย ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2567 สำหรับตารางการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://kkn2.go.th หรือที่ Facebook Fanpage ของ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ตนขอเชิญชวนพี่น้องชาว สพป.ขอนแก่น เขต 2 และชาวขอนแก่นร่วมชมการแข่งขัน และเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานสพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้ทุกสนามการแข่งขัน นายอภิชัย กล่าวทิ้งท้าย
.
PR KK2 : ภาพ/ ข่าว
สพป.ขอนแก่น เขต 2

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post