Digiqole ad

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นำเครือข่าย PR ศึกษาดูงานเคเบิลดังเมืองพัทยา

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นำเครือข่าย PR ศึกษาดูงานเคเบิลดังเมืองพัทยา
Social sharing

Digiqole ad

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นำโดยนายอภิรักษ์ สุขนันตพงศ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ตาก และนางจุฑาวัลย์ บัวกลิ่น นายกสมาคมสื่อมวลชน จ.ตาก พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมศึกษาดูงานที่บริษัทโสภณ เคเบิล ทีวี พัทยา จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 410/5-7 ถนนพัทยากลาง ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายพิพัฒน์ ธเนศสกุล ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โสภณ เคเบิล ร่วมให้การต้อนรับ

สืบเนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม โดยจัดฝึกอบรมในวันที่ 14 พฤษภาคม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย – ไม้กลายเป็นหิน จ.ตาก และในวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม ศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร, พระนครศรีอยุธยา และ จ.ชลบุรี ซึ่งที่ จ.ชลบุรี เลือกมาศึกษาดูงานที่ ส.ทร.5 พัทยา, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชลบุรี (สวท.ชลบุรี) และโสภณเคเบิลทีวีพัทยา

โดยนำผู้ประกาศข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน สื่อมวลชน (นักหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง/ท้องถิ่น, ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์, ผู้สื่อข่าวเคเบิลทีวี, และนักจัดรายการวิทยุ/วิทยุชุมชน) บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และบุคลากรของ อบจ.ตาก จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง กับการบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่นักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น นำไปปรับประยุกต์ใช้ในอาชีพหน้าที่การงาน และเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นและ อบจ.ตาก

Facebook Comments


Social sharing

Related post