Digiqole ad

“อควา” ผนึกพลัง “ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์” เปิดสถานฟื้นฟูยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือ สนองนโยบายรัฐบาลคืนคนดีสู่สังคม

 “อควา” ผนึกพลัง “ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์” เปิดสถานฟื้นฟูยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือ สนองนโยบายรัฐบาลคืนคนดีสู่สังคม
Social sharing
Digiqole ad

ผลพวงจากเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับคดียาเสพติดใหม่ 2 ฉบับ ตามมาตรา 113 คือ การสมัครใจเข้าบำบัด โดยผู้ป่วยสามารถไปสถานพยาบาลยาเสพติด ศูนย์คัดกรอง หรือศูนย์บำบัดได้ด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อบำบัดสำเร็จแล้วจะได้รับการรับรองจากศูนย์ และจะไม่มีความผิด ส่วนมาตรา 114 หากเจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจพบสารเสพติด จะถูกส่งตัวไปยังศูนย์คัดกรอง ประเมินความรุนแรงของการเสพติด และส่งต่อไปยังสถานพยาบาล หากบำบัดสำเร็จจะได้ใบรับรอง และจะไม่มีความผิด ซึ่งตามมาตรา 114 วรรค 2 หากถูกตรวจพบสารเสพติด และไม่สมัครใจบำบัดจะถูกส่งตัวดำเนินคดีตามระบบปกติโดยพนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อัยการและชั้นศาลต่อไป

ล่าสุดกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด และกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 ร่วมกับภาคเอกชนบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมงานแถลงข่าว“พิธีลงนามสัญญาในการดำเนินการสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ “The Hills Rehab Chiangmai by Thonburi Rehab Center” ระหว่าง บริษัท ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์ จำกัด กับ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” ณ บริเวณลาน ชั้น 1 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจากนายฉาย บุนนาค ตัวแทนบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ตัวแทนบริษัท ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกสัญญาในการร่วมดำเนินการ โดยมี นพ.บุญ วนาสิน, พล.ต.ท.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา, นพ.สุทธิพันธ์ ตรรกไพจิตร และนายอภิวุฒิ ทองคำ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามสัญญาในครั้งนี้

ซึ่งในการลงนามครั้งนี้ ยังมีตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ พล.ต.ท.พรชัย เจริญวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านปราบปรามยาเสพติด และ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 มาร่วมกล่าวถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย รวมถึงศิริวรรณ ปราศจากศัตรู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อมาร่วมสังเกตการณ์

ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหายาเสพติดมาอย่างยาวนานเข้าสู่ภาวะวิกฤตและทวีความรุนแรงมากขึ้นในสองปีที่ผ่านมา จากรายงานของกรมสุขภาพจิตพบว่าในปี 2562 มีผู้เสพยาเสพติดจำนาน 11 ล้านคน และในปี 2564 พบผู้เสพยาเสพติดถึง 2 ล้านคบ เพิ่มสูงขึ้นถึง 100% และส่วนใหญ่มีช่วงอายุไม่เกิน 35 ปี สูงถึง 50% นับเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นอนาคตและกำลังสำคัญของชาติ ตัวเลขดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาภายในสังคมมากมาย อาทิ ทำร้ายตนเอง ก่ออาชญากรรม ลักทรัพย์ทำลายข้าวของและทรัพย์สิน ล้วนส่งผลกระทบต่อคนใกล้ชิด สังคมตลอดจนกระทบความมั่นคงของชาติในทุกด้าน ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าว มีเพียง 10% ที่ยินยอมและได้เข้ารับการบำบัดรักษาอย่างจริงจัง กลุ่มคนดังกล่าวเพียงแค่หลงผิด คนเหล่านี้ควรได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้ง

 

การลงนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ภาคเอกชนจะร่วมผนึกกำลังผ่านธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสังคม ผ่านความร่วมมือเป็นภาคีกับ บริษัท ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์ จำกัด ในโครงการพัฒนาสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ “The Hills Rehab Chiangmai by Thonburi Rehab Center” อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานพื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดสารเสพติดแบบผู้ป่วยในแบบสมัครใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติดให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องมอบโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตปกติในสังคมได้อีกครั้ง อีกทั้งช่วยลดปัญหาทางสังคมและเสริมสร้างประเทศให้มีความมั่นคงต่อไป

Facebook Comments

Related post