Digiqole ad

ห่วงใยใส่ใจทุกคน !! GFC (Genesis Fertility Center) นำวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ฉีดให้กับพี่น้องชาวชุมชนบางตลาด และ อบต.เกาะเกร็ด

 ห่วงใยใส่ใจทุกคน !! GFC (Genesis Fertility Center) นำวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ฉีดให้กับพี่น้องชาวชุมชนบางตลาด และ อบต.เกาะเกร็ด
Social sharing
Digiqole ad

ในยามเกิดปัญหาหรืออยู่ในภาวะวิกฤต เราจะได้เห็นหลายองค์กรจากหลากหลายธุรกิจที่ได้ออกมาแสดงพลังให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ดั่งเช่น GFC (Genesis Fertility Center) ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยากแบบครบวงจร จึงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากๆ

ซึ่ง GFC ที่นอกจากได้วางแผนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับพนักงานนั้นถือเป็นความมุ่งมั่นของทาง GFC ที่ตั้งใจดูแลสวัสดิภาพพนักงานอย่างสุดความสามารถ ให้ตรงกับความเชื่อที่ว่า หากดูแลพนักงานได้อย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นคนในครอบครัวแล้ว พนักงานก็จะส่งต่อความห่วงใยและสามารถมอบการบริการอันแสนอบอุ่นให้กับลูกค้าได้ต่อไป เพราะความปลอดภัยของคนไข้ คือ เรื่องแรกที่เราใส่ใจอยู่เสมอแล้ว ทาง รศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศิริราชและประธานกรรมการบริหาร เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ (GFC) และ นายกรพัส อัจฉริยมานีกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (GFC) ยังเล็งเห็นและให้ความห่วงใยใส่ใจไปถึงพี่น้องประชาชนจึงได้นำวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไปฉีดให้กับพี่น้องชาวชุมชน เมื่อเช้าวัน พุธ ที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีทางบ้านภูมิเวทช่วยประสานงานอำนวยความสะดวกให้ในเรื่องราวดีๆครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ชุมชนบางตลาด และ อบต.เกาะเกร็ด โดยประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ช่วยในการป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรง และ เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งช่วยลดความสับสนในการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่

GFC นับเป็นอีกองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมในทุกช่วงเวลาที่มีปัญหาหรืออยู่ในภาวะวิกฤตต่างๆ เพราะนี่คือหนึ่งในปณิธานที่บริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม และช่วยเหลือเพื่อคืนกลับสู่สังคมไทย

Facebook Comments

Related post