Digiqole ad

หารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาการเกษตรของไทยในด้านเทคโนโลยีที่กระทรวงเกษตรฯ

 หารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาการเกษตรของไทยในด้านเทคโนโลยีที่กระทรวงเกษตรฯ
Social sharing

Digiqole ad

นายยงยุทธ เพ็ชรสุวรรณ อดีตประธานสภาการเหมืองแร่ นำคณะนักลงทุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  เข้าพบร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาการเกษตรของไทยในด้านเทคโนโลยีที่กระทรวงเกษตรฯเมื่อเร็วๆนี้

Facebook Comments


Social sharing

Related post