Digiqole ad

หาทางออก #TCAS67 เห็นด้วยกับข้อไหนที่สุด?

 หาทางออก #TCAS67 เห็นด้วยกับข้อไหนที่สุด?
Social sharing

Digiqole ad
หาทางออก #TCAS67 เห็นด้วยกับข้อไหนที่สุด?
.
เมื่อวานนี้ (9 พ.ค.) กมธ.อุดมศึกษาฯ ร่วมหารือกับปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เกี่ยวกับปัญหาการจัดสอบระบบ TCAS ที่เกิดข้อผิดพลาด จนนักเรียนทั่วประเทศเรียกร้องให้มีการชี้แจงและแก้ไขเพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
.
ปารมี ไวจงเจริญ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ซึ่งได้ร่วมหารือ สรุปประเด็นสำคัญๆ ดังนี้
.
🔍(1) ปัญหาการเปิดเผยข้อสอบ ก่อนหน้านี้ ทปอ. ให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้ออกข้อสอบ แต่ 2 ปีมานี้เปลี่ยนให้อาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออก คำถามคือ
– สัญญาที่จ้างเป็นสัญญาทางแพ่งหรือไม่
– สามารถใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อขอให้เปิดข้อสอบได้หรือไม่
– ทาง ทปอ. เคยเจรจากับผู้ออกข้อสอบหรือไม่
.
😥(2) ผลกระทบต่อนักเรียน เช่น นักเรียนชั้น ม. 6 ผู้เข้าสอบสะท้อนว่าคะแนนที่ออกมามีปัญหา ยังไม่นิ่ง ส่งผลอย่างมากต่อการเลือกอันดับมหาวิทยาลัย
.
📑(3) ปัญหามาตรฐานข้อสอบ ความยากง่ายไม่เท่ากันในแต่ละปี ทำให้คะแนนมีทั้งเฟ้อและฝืดในบางวิชา
.
🧐(4) แม้ ทปอ. ออกมายอมรับและแก้ไขข้อสอบที่ผิดพลาดแล้ว 4 วิชา แต่นักเรียนต้องการทราบว่าข้ออื่น ๆ วิชาอื่น ๆ จะผิดพลาดอีกมากน้อยแค่ไหน
.
หลังการหารือ ที่ประชุม กมธ.อุดมศึกษาฯ มีมติว่า
☑️(1) เห็นควรให้เปิดเผยข้อสอบ
☑️(2) ทบทวนการดำเนินงานของ ทปอ.
☑️(3) ตรวจสอบการทำงานของอาจารย์ผู้ออกข้อสอบที่ออกข้อสอบผิดพลาด ว่าควรต้องมีกลไกรับผิดรับชอบอะไรบ้าง
☑️(4) ชะลอระบบ TCAS รอบ 3 ของปีนี้ออกไปก่อน เพื่อรอการเปิดข้อสอบให้เกิดความโปร่งใส แม้บางคนกังวลว่าระบบ TCAS อาจล่าช้าออกไป แต่เห็นว่าถ้าช้าไปเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ก็ควรต้องทำ
.
ใครเห็นด้วยกับทางออกข้อไหนบ้าง ตอบได้มากกว่า 1 หรือมีข้อเสนอนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะ
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
.
Facebook Comments


Social sharing

Related post