Digiqole ad

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เปิดใจ “เมืองโบราณศรีเทพ” ขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโก้แล้ว

 หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เปิดใจ “เมืองโบราณศรีเทพ” ขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโก้แล้ว
Social sharing
Digiqole ad

นายสิทธิชัย พูดดี หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เปิดเผยผ่านเพจอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ว่า

ในฐานะหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ขอประกาศข่าวดีให้ทุกท่านทราบว่า ณ ขณะนี้ ประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นอีก 1 แหล่ง โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า The Ancient Town of Si Thep and its Associated Dvaravati Monuments หรือในชื่อภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการว่า เมืองโบราณศรีเทพ และโบราณสถานในสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก เมืองโบราณศรีเทพ อุทยานฯ ขอขอบคุณท่านรวีวรรณ ภูริเดช อดีตเลขาธิการสำนักงานนโนบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ) ซึ่งได้โปรดพิจารณาให้การสนับสนุนการจัดทำเอกสารฯ โดยใช้งบประมาณแผ่นดินของ สผ ในการดำเนินการ

ขอกราบขอบพระคุณ ท่านบวรเวท รุ่งรุจี อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลก ในการผลักดันให้เกิดการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมืองโบราณศรีเทพ อย่างจริงจัง มาตั้งแต่ต้น รวมถึงคำแนะนำที่ดี ความเชื่อมั่น และการให้โอกาสในการเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพในวาระที่สำคัญเช่นนี้

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ในข้อมูล และการเป็นผู้เขียนหลักของเอกสารนำเสนอฯ ในด้านประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ และโบราณคดี

ขอขอบพระคุณ พี่จั่น ภารณี สวัสดิรักษ์ พี่ตุ่น วสุ โปษยนันท์ พี่ไก่ รณฤทธิ์ ธนโกเศศ อาจารย์ปิ่นรัชฏ์ ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ พี่ยุ้ย (ผู้แปลเอกสารผู้น่ารักและเหนื่อยยากไปพร้อมกับพวกเราแม้จะอยู่คนละประเทศกันก็ตาม) พี่โก๋ สำหรับภาพถ่ายสวยๆ น้องเสริม สำหรับภาพถ่ายทางอากาศ การร่วมสำรวจ จัดทำแผนที่ น้องอุ้ม น้องฝน น้องน้ำ น้องไอ น้องนิค พี่ชัย น้องจอย และทีมงานทุกคนของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพในเหนื่อยยากกันมาหลายปี ทีมงานจากกองโบราณคดี ผอ.พี่หม่อง พี่นก น้องตั้ม ทีมงานกลุ่มแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ พี่ปัท พี่ต้อม น้องอร สำหรับความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถมาโดยตลอด ผอ.พี่เจ๋ง สำหรับการสนับสนุนการทำงานตั้งแต่ต้น

ขอบคุณท่านอธิบดีกรมศิลปากร ท่านพนมบุตร จันทรโชติ และเลขานุการผู้น่ารัก ผอ.วิภารัตน์ ในการสนับสนุน ช่วยเหลือ และการให้กำลังใจ ท่านอดีตอธิบดีกิตติพันธ์ พานสุวรรณ และท่านอดีตอธิบดีประทีป เพ็งตะโก ในการสนับสนุนศรีเทพมาโดยตลอดวาระการดำรงตำแหน่งของท่าน

ขอบคุณท่านสีหศักดิ์ กระทรวงการต่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ สำหรับการเป็นผู้แทนประเทศในการประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ว่าฯ นายกฤษณ์ คงเมือง ท่านรองผู้ว่าฯ นายชนก มากพันธุ์ ท่านนายอำเภอศรีเทพ นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ ท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ท่านวัฒนธรรมจังหวัดฯ ที่ดินจังหวัดฯ ธนารักษ์จังหวัดฯ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ป่าไม้จังหวัดฯ นายกเทศบาลตำบลโคกสะอาด นายก อบต นาสนุ่น นายก อบต ศรีเทพ กำนันอ้อ ผู้ใหญ่สมศักดิ์ ผู้ใหญ่ตุ่ม ผู้ใหญ่พล อ.เสงี่ยม เจ้าหน้าที่จากจังหวัด อำเภอ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ชาวบ้านในพื้นที่ทุกคน ในการร่วมทุกข์ ร่วมสุข และร่วมกันผลักดันให้เมืองโบราณศรีเทพ เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

ขอขอบคุณกลุ่ม Drive Si Thep ที่ช่วยจัดงานเฉลิมฉลองอยู่ที่เมืองไทยในขณะนี้

ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พี่ตุ๊กและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ช่วยโปรโมทศรีเทพ ช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาที่ศรีเทพมากขึ้น และช่วยให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นมากๆ

ขอบคุณพี่ติ๊กมาลีภรณ์ พี่นก เสริมสุข สำหรับทุกคำแนะนำ และความ “ลุ้น” น้อง 555

ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณ พี่จิ๊บ วิรยาร์ ชำนาญพล หนึ่งในบุคคลสำคัญที่สุดของการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมืองโบราณศรีเทพ สำหรับการช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน ทั้งการร่วมเขียน ร่วมแปล การประสานงาน การผลักดัน การให้กำลังใจ ความทุ่มเท และความรัก

Facebook Comments

Related post