Digiqole ad

หอการค้าไทย-จีน เปิดศูนย์บริการธุรกิจและกฎหมายแบบครบวงจรที่ปลอดภัย

 หอการค้าไทย-จีน  เปิดศูนย์บริการธุรกิจและกฎหมายแบบครบวงจรที่ปลอดภัย

หอการค้าไทย-จีน จับมือสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีนและสมาคมพันธมิตรกฎหมายไทย-จีน จัดพิธีเปิดศูนย์บริการธุรกิจและกฎหมายแบบครบวงจรที่ปลอดภัย  “เบลล์ แอนด์ โร๊ด บิสสิเนส แอนด์ ลีกัล เซอร์วิส เซ็นเตอร์” พร้อมจัดเสวนาถึงอนาคตความร่วมมือด้านการลงทุนไทย-จีนข้ามประเทศผ่านช่องทางออนไลน์  เพื่อเปิดช่องทางการทำธุรกิจร่วมกันพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่นักธุรกิจ ในภายภาคหน้า สามารถให้บริการตรวจสอบกฎหมายจีนหรือข้อมูลเครคิตของคู่ค้าในประเทศจีนที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย แก่นักธุรกิจไทยที่ประสงค์จะลงทุนในประเทศจีน

Advertisement

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวแสดงความยินดีในการจัดตั้งศูนย์บริการฯดังกล่าว ที่ผ่านมา ประเทศจีน และประเทศไทย มีความสัมพันธ์ยาวนาน ประเทศจีนเป็นสัดส่วนการลงทุนและการค้าหลักที่รัฐบาลไทยยินดีต้อนรับธุรกิจจีนที่จะมาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งการเปิดศูนย์บริการ เบลล์ แอนด์ โร๊ด บิสสิเนส แอนด์ ลีกัล เซอร์วิส เซ็นเตอร์  จะเป็นช่องทางให้บริการธุรกิจและกฎหมายแบบครบวงจรที่ปลอดภัย และน่าเชื่อถือแก่นักธุรกิจไทย-จีน และเป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำทางด้านกฏหมายให้กับนักธุรกิจจีนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างจีนและไทยในอนาคต

นายหวัง ลี่ ผิง อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  กล่าวว่าประเทศจีนมีนโยบาย หนึ่งแถบ หนึ่งทาง โดยความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธุรกิจชั้นนำของจีนชั้นได้ขานรับนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งทาง และนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้วยการเข้ามาขยายฐานการลงในไทย การจัดตั้งศูนย์บริการเบลล์ แอนด์ โร๊ด บิสสิเนส แอนด์ ลีกัล เซอร์วิส เซ็นเตอร์  จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ธุรกิจจีนสามารถประกอบธุรกิจอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายไทย ซึ่งในปี2564 ที่ผ่านมา  ธุรกิจของจีนที่ลงทุนในประเทศไทย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นประเทศที่ลงทุนในประเทศไทยมากเป็นลำดับสอง

นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน กล่าวว่า หอการค้าไทย-จีนยินดีให้ความร่วมมือและส่งเสริมการดำเนินงานของนักธุรกิจจีนที่จะมาลงทุนในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งแก่เศรษฐกิจไทย-จีน ในฐานะพันธมิตรที่ดี

ทางด้านนายหวง ซาน ผู้อำนวยการ สมาคมทนายความ เบลล์ แอนด์ โร๊ด กวางโจว ได้ปาฐกถาผ่านช่องทางออนไลน์ ว่า สมาคมทนายความ เบลล์ แอนด์ โร๊ด มีวิสัยทัศน์ระดับสากล และความเข้าใจเชิงลึกในกฎหมายจีนและต่างประเทศประสบการณ์ทำงานและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างสูง เพื่อให้บริการทางกฎหมายแก่กิจกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศตามนโยบาย หนึ่งแถบ หนึ่งทางและยืนยันส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงของนโยบาย หนึ่งแถบ หนึ่งทาง เนื่องในโอกาสงานเสวนานี้และพิธีเปิดศูนย์บริการ เป็นการเปิดโอกาสในการถกความร่วมมือในภูมิภาคแบบชนะด้วยกันร่วมสร้างฉันทามติในการพัฒนา เพื่อให้ธุรกิจจีนมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นและยินดีต้อนรับเพื่อนชาวไทยมาลงทุนที่ประเทศจีน เมื่อได้โอกาสอันสมควร

บทบาทและหน้าที่ของเราคือการให้บริการเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน และบริหารความปลอดภัย รวมไปถึงการให้คำปรึกษาในการระดมทุน  การจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน บริการกฎหมายไทยจีนครบวงจร ให้แก่ธุรกิจที่ต้องการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารออกไปยังสาธารณชนนายสื่อ ต้าถัว ผู้อำนวยการ เบลล์ แอนด์ โร๊ด บิสสิเนส แอนด์ ลีกัล เซอร์วิส เซ็นเตอร์กล่าวถึงการดำเนินงานของศูนย์บริการนี้

นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน ได้กล่าวด้วยว่าการเสวนาครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมีนักธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐทั้งจากประเทศจีน และในประเทศไทย ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาและหวังว่าศูนย์บริการเบลล์ แอนด์ โร๊ด บิสสิเนส แอนด์ ลีกัล เซอร์วิส เซ็นเตอร์  จะเป็นช่องทางสร้างโอกาสทางธุรกิจ และอนาคตที่สดใส เพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งแก่เศรษฐกิจไทย-จีน และความร่วมมือฉันท์มิตรต่อไป.

 

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post