Digiqole ad

หอการค้าไทยผนึกภาครัฐดัน6มาตรการช่วยแรงงานช่วงโควิด-19

 หอการค้าไทยผนึกภาครัฐดัน6มาตรการช่วยแรงงานช่วงโควิด-19
Social sharing
Digiqole ad

หอการค้าไทย เดินหน้าร่วมมือภาครัฐ กระทรวงแรงงาน ผลักดัน 6 มาตรการช่วยแรงงานในสถานการณ์โควิด-19

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และ ประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน โดย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ด้วยการนำของ ประธานกรรมการ นายสนั่น อังอุบลกุล และคณะกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช รองประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน และ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และ นายวิบูลย์ สุภัครพงษ์กุล รองประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความห่วงใยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของประเทศไทย ตลอดจนได้ร่วมสนับสนุนผลักดันการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ของประเทศไทยตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวงมาเป็นระยะเวลา 2 ปี จนถึงปัจจุบันนี้ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถกลับมาเปิดประเทศได้อีกครั้งโดยเร็ว

อย่างไรก็ดี ต้องยอมรับว่าประเทศไทยนั้น ได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาเป็นเวลานาน และมีสถิติตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20,000 คน/วัน ซึ่งหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นทาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศจากการล๊อคดาว์น รวมถึงผลจากการระลอกที่ 3 และระลอกที่ 4 จากเดือน มกราคมจนถึงเดือนสิงหาคม 2564 ความเสียหายทางเศรษฐกิจนั้น ประมาณ 8 แสน ถึง 1 ล้านล้านบาท ซึ่งหากประเทศไทยต้องมีการขยายการล๊อคดาว์นต่อไป อาจส่งผลกระทบเกิน 1 ล้านล้านบาทสำหรับปีนี้ ซึ่งจะทำให้ GDP Growth มีโอกาสติดลบ -1.5% ถึง 0 %

ทั้งนี้ คณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ทำงานและประสานงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ในการออกนโยบายมาตรการเยียวยาต่างๆ อาทิ การตรวจคัดกรองเชิงรุกการเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตน และสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ โดยเฉพาะมาตรการการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย โดยกรณีที่ลูกจ้างผู้ประกันตน ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการจากคำสั่งของรัฐเกิน 90 วัน เป็นต้น

ถึงแม้ กระทรวงแรงงาน จะมีมาตรการเยียวยาดูแลประชาชน ผู้ประกันตน สถานประกอบการอย่างต่อเนื่องแล้ว แต่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ยังมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงขอเสนอมาตรการ ด้านแรงงานในสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันเป็นการเร่งด่วน ดังนี้

1) มาตรการเร่งรัดการจัดสรรวัคซีนให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะพื้นที่สีแดง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปในจังหวัดใกล้เคียงและควบคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่ให้มีจำนวนสูงมากไปกว่าสถานการณ์ปัจจุบัน

2) สนับสนุนโครงการ Factory Sandbox อย่างต่อเนื่อง โดยต้องเร่งขับเคลื่อนจับคู่ระหว่างสถานประกอบกิจการ โรงพยาบาล และภาครัฐในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล”

3) เร่งรัดการจัดหาเตียงสำหรับผู้ประกันตนและในกลุ่มแรงงานที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะเตียงสีเหลืองและเตียงสีแดง

4) จัดสรรวัคซีนให้เข้าถึงกลุ่มแรงงานทุกภาคส่วน ทั้งที่ไม่ใช่ผู้ประกันตนมาตรา 33

5) ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ กลุ่มมติ 20 สิงหาคม 2562 กลุ่มมติ 4 สิงหาคม 2563 จำนวน 1.3 ล้านคน ให้สามารถทำงานต่อในราชอาณาจักรไทยได้นั้น จึงขอให้เร่งดำเนินการจัดสรรวัคซีนและจับคู่งานกับนายจ้าง (Matching) เพื่อให้เข้าสู่ระบบโดยเร็ว

6) จัดตั้ง Team Thailand เพื่อศึกษาแนวทางการนำเข้าและบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น (จำนวน 500,000 คน ) และศึกษาแนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU แบบบูรณาการตามมาตรการของสาธารณสุข

 

Facebook Comments

Related post