Digiqole ad

‘หลิน เว่ย’ ประธานบริหาร สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน จัดกิจกรรมประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประทศไทย

 ‘หลิน เว่ย’ ประธานบริหาร สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน  จัดกิจกรรมประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประทศไทย
Social sharing
Digiqole ad

การแพร่ระบาดของ COVID-19 มิอาจหยุดยั้งเจตนารมณ์ในการกระชับความสำพันธ์ สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน ได้จัดกิจกรรมประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประทศไทยขึ้น ณ ชั้น 10 โรงแรมเดอะทราเวลเลอร์ส รัชดา กรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทย สร้างการรับรู้ ฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวจีนในการเดินทางมายังประเทศไทย และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มมากขึ้น

คุณหลิน เว่ย (Lin Wei)ประธานคณะกรรมการบริหาร สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 45 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทย ได้มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันทางการเมืองระหว่างสองประเทศได้เพิ่มพูนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าได้ขยายตัว การแลกเปลี่ยนในภาคสังคมและระหว่างประชาชนใกล้ชิดมากขึ้น

ทั้งนี้ ความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างกันได้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ เมื่อทั่วโลกเผชิญกับโควิด-19 ประเทศจีนและประเทศไทย รวมทั้งประชาชนทั้งสองประเทศได้ร่วมทุกข์ร่วมสุข คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันต่อสู้กับโรคระบาด ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันลึกซึ้งที่กล่าวกันว่า ‘จีน-ไทยมิใช่อื่นไกล พี่น้องกัน’ และจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของความเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมวลมนุษยชาติ จึงพูดได้ว่าความสัมพันธ์จีน-ไทยได้เพิ่มความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นหลังผ่านการทดสอบของโควิด-19 และความผันผวนของสถานการณ์โลก

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและราบรื่น และเป็นแบบอย่างหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีระบบการปกครองแตกต่างกัน โดยมีพัฒนาการที่เป็นรูปธรรม จีนมีการลงทุนในไทยมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ในด้านการท่องเที่ยว ไทยและจีนต่างเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวยอดนิยมของประชาชนทั้งสองประเทศ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยประมาณ 11.10-11.30 ล้านคนต่อปี (สถิติปี 2562)

ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้วยความผูกพันยาวนานและวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดทำให้ความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีนพัฒนาไปอย่างใกล้ชิดและแนบแน่นมาโดยตลอด ประชาชนของทั้งสองประเทศมีการไปมาหาสู่เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การแลกเปลี่ยนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประจำชาติ ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างดีและได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากประชาชนของแต่ละฝ่าย ไปจนถึงความร่วมมือทางด้านศาสนาจากการที่ไทยเป็นเมืองพุทธและจีนได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาพุทธมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง

ปัจจุบันไทยกับจีนมีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่เจริญรุดหน้าในทุกด้าน และนับวันจะยิ่งพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้ง ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองประเทศ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค ดังนั้น ทางสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน ได้เล็งเห็นความสำคัญ ได้จัดกิจกรรมประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประทศไทย

โดยมีคุณกู้ หงชิง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ควบตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ พล.ต.ต.ชูฉัคร ธารีฉัตร รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาล คุณซุน กวงหย่ง เลขาธิการ สมาคมผู้สี่อข่าวไทย – จีน คุณฐิตานันท์ ซุน กรรมการบริหาร บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (ประเทศไทย) จำกัด สมาชิก และคณะกรรมการ สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน ให้เกียรติร่วมงานประชุมฯดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้เชิญสาวงามประจำจังหวัด มาแนะนำตัว และเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว สินค้าของฝากขึ้นชื่อ อาหารคาว-หวานอันลือชื่อให้กับสมาคมชิกสมาคมฯชาวจีนได้รับทราบ อาทิ
1.นางสาวพัดชา พัดชาพลอย เรือนดาหลวง มิสแกรนด์ขวัญใจเชียงราย 2020 – Miss Grand Thailand 2020
2.นางสาวแคท อาทิติยา เบ็ญจะปัก มิสแกรนด์ศรีสะเกษ 2018
3.นางสาวฟ้า กนกพร พยุงวงษ์ มิสแกรนด์สระบุรี 2020
4.นางสาวพลอย อิสรีย์ รอดวิเศษ มิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยา 2020
5.นางสาวพลอย ศรีสวรรค์ สุขีวัต มิสแกรนด์อุตรดิตถ์ 2020
6.นางสาวน้ำอ้อย จิตตานันทิ์ ช่วยชัยธนพล มิสแกรนด์ยโสธร 2020
7.นางสาวฝ้าย สุพรรณิการ์ จำเริญชัย มิสแกรนด์อุดรธานี 2020
8.นางสาวสุปรางค์ กัญญณรัชต์ หมุนลี มิสแกรนด์สุพรรณบุรี 2020
9.นางสาวพลอย ธวัลลักษณ์ ทับงาม มิสแกรนด์อำนาจเจริญ 2020
10.นางสาวเจนจิรา จันทอง น้องเหมียว มิสแกรนด์สุรินทร์ 2020
รวมถึงการแสดงรำไทยศิลปะอันอ่อนช้อยงดงาม การแสดงศิลปะรำไทยที่งดงาม และเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน นอกจากจะแสดงให้เห็นวัฒนธรรมของชาติ ยังสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ทางสังคม ดังนั้น จึงเป็นสาระสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งเอื้อต่อการเสริมสร้างความเข้าใจ ซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนไทย-จีนทั่วโลก และปิดท้ายด้วยการแสดงของน้องเอ็นดู เด็กน้อยวัยอนุบาลแต่ความสามารถเท่าเด็กโต ‘จิ๋วมหัศจรรย์’ วัย 6 ขวบ หลานคนเก่ง ‘ปู่ขุนอิน’ ระนาดชั้นครู มีความสามารถในการตีระนาด เล่นดนตรีไทยได้ดีน่าประทับใจของผู้รับฟังเป็นอย่างมาก

Facebook Comments

Related post