Digiqole ad

หลักสูตร ป.โท นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ม.เกษตรฯ ศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี – ระยอง

 หลักสูตร ป.โท นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ม.เกษตรฯ ศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี – ระยอง
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน ทางหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานิสิตประจำปีการศึกษา 2566  จำนวน 4 แห่ง โดยนิสิตได้ศึกษาแนวคิดการพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนหลากหลายรูปแบบ ทั้งการสร้างต้นแบบวิถีชีวิตจากมหาลัยคอกหมู จังหวัดชลบุรี การสร้างเครือข่ายการพัฒนาในชุมชนจากมหาวิทยาลัยบ้านนอก ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการด้วยสื่อรูปแบบต่าง ๆ ทั้งจากสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และอาคารพระมหาชนก อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง เพื่อนำไปต่อยอดเป็นหัวข้อศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ที่หลากหลายต่อไป…

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ : https://www.facebook.com/masterofartsincai?mibextid=LQQJ4d หรือ หรือ แฟนเพจ Master of Arts Program in CAI

Facebook Comments

Related post