Digiqole ad

หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม เว็ลธ์ จับมือพันธมิตรต่อยอดการลงทุน หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

 หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม เว็ลธ์ จับมือพันธมิตรต่อยอดการลงทุน หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม เว็ลธ์ จำกัด (Quantum Wealth) และ บริษัท สยาม วาลิดัส แคปปิตอล จำกัด บริษัทในเครือ Validus Group และ SCG Group ร่วมลงนามเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงให้แก่นักลงทุน
จากสัญญาที่ลงนามกันระหว่างสองบริษัท ทางคุณลิส เชี่ย, CEO ของ Quantum Wealth กล่าวว่า “หุ้นกู้ crowd funding ถือเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่น่าสนใจ เป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ได้รับในรูปของดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อระยะสั้นแก่ sme ที่มีคุณภาพได้โดยตรง โดยผ่าน platform ที่ได้รับการรับรองจาก กลต. ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากลูกค้าในปัจจุบัน”
คุณวรีมน นิยมไทย, CEO ของ บริษัท สยาม วาลิดัส แคปปิตอล จำกัด กล่าวว่า “บริษัท สยาม วาลิดัส แคปปิตอล จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง SCG Distribution และ Validus Group โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง สำหรับอำนวยความสะดวกและช่องทางการระดมทุนในรูปแบบหุ้นกู้เพื่อธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย และช่องทางการลงทุนของนักลงทุน”


“Validus Group คือหนึ่งในผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุนให้แก่ธุรกิจ SMEs ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมายและพันธกิจเพื่อลดช่องว่างหรืออุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับธุรกิจ SMEs ซึ่งเราพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและการเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ SMEs และนักลงทุน ด้วยหลากหลายรางวัลด้าน FinTech ที่การันตีความสำเร็จจากการใช้แพลตฟอร์มที่เน้น AI และ Data Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเรตติ้งภายในของหุ้นกู้ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง เพื่อสนับสนุนการจัดหาเงินทุนที่เข้าถึงได้ง่ายให้ธุรกิจ SMEs ไทย และเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจและลดความเสี่ยงแก่นักลงทุน”
คุณธีรธันย์ วชิรทวีพัฒน์ Co-CEO บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน Quantum Wealth กล่าวว่า “ทาง Quantum Wealth มุ่งเน้นแนะนำหุ้นกู้ของบริษัทคู่ค้าที่อยู่ใน Supply Chain ของ SCG Ecosystem ที่มีใบแจ้งหนี้ (invoice) ของคู่ค้าที่ขายสินค้าหรือบริการให้แก่ SCG โดยตรงมาค้ำประกันการกู้ โดยมี credit term ระยะสั้น 1-4 เดือน ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนประมาณ 5-6% ต่อปี โดยนักลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนพร้อมดอกเบี้ย เมื่อ SCG ชำระหนี้ตาม invoice นั้นๆ ให้แก่ Siam Validus ซึ่งทาง Quantum Wealth ได้พิจารณาแล้วว่าความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่นักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนนั้นต่ำมาก เนื่องจากจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ SCG ไม่สามารถชำระหนี้ตาม invoice นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก”
คุณลิส CEO Quantum Wealth กล่าวเสริมว่า “ลูกค้าในปัจจุบันนิยมลงทุนในหุ้นกู้ระยะสั้นประเภท Invoice Financing ที่ออกและเสนอขายโดยธุรกิจ SMEs ที่เป็นคู่ค้าโดยตรงของ SCG แทนการพักเงินใน money market fund ซึ่งให้ผลตอบแทนต่ำกว่ามาก (0.5-1.2% ต่อปี) อีกทั้งระยะเวลาของหุ้นกู้ที่สั้น (1-4เดือน) ทำให้นักลงทุนสามารถบริหารสภาพคล่องระยะสั้นให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในปัจจุบันหลายเท่า”
การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างฐานลูกค้าและธุรกิจของทั้งสองบริษัท แม้ว่าปัจจัยการลงทุนทั้งในและต่างประเทศยังคงมีความผันผวนและอ่อนไหวสูง เรายังคงมีทางเลือกที่ดีให้กับนักลงทุนเสมอ เป็นการตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ของบริษัททั้งสองที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจและผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป


สำหรับบริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม เว็ลธ์ จำกัด (Quantum Wealth) ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเป็นที่ปรึกษาและดูแลพอร์ตการลงทุนให้แก่ผู้มีสินทรัพย์สูง (High Net Worth) โดยเฉพาะกองทุนรวม (Mutual Fund) และกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) และมีแนวทางการวิเคราะห์ Quantitative method และ Data Analytic เพื่อใช้ข้อมูลทางหลักสถิติในการสร้างพอร์ตการลงทุนที่ยั่งยืน
ปัจจุบัน บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม เว็ลธ์ จำกัด ยังจับมือกับ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด ในการร่วมกันสร้างกูรูพอรท , Quantum Global Opportunity (QGO) by Quantum Wealth โดยใช้กลยุทธ์การผสมผสานระหว่างการจัดพอร์ตเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวสำหรับลูกค้าผู้มีสินทรัพย์สูง (High Net Worth) ในแนวทาง Private Banking ควบคู่กับการ action อย่างรวดเร็ว เมื่อเห็นโอกาสการลงทุนและคุ้มค่าความเสี่ยงจากการใช้ Data และมุมมองของ Trader ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งนโยบายการลงทุนนี้ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี สูงถึง 6.22% ต่อปี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.Quantumwealth.co.th/contact หรือติดต่อ 02-114-3642)

 

Facebook Comments

Related post