Digiqole ad

“หมอกี้” นำทีมนางงาม เยี่ยมเมืองโคราช ร่วมงาน ภูมิศาสตร์ ภูมิศิลป์ ภูมิแผ่นดินภูคำ ๓ มรดกโลก

 “หมอกี้” นำทีมนางงาม เยี่ยมเมืองโคราช ร่วมงาน ภูมิศาสตร์ ภูมิศิลป์ ภูมิแผ่นดินภูคำ ๓ มรดกโลก
Social sharing
Digiqole ad

“หมอกี้” นำทีมนางงาม เยี่ยมเมืองโคราช ร่วมงาน ภูมิศาสตร์ ภูมิศิลป์ ภูมิแผ่นดินภูคำ ๓ มรดกโลก

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ เดอะเปียโน เขาใหญ่ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา “นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์” รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทยด้านตลาดในประเทศ ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา และผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน และทรัพยากรธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมเปิดงานภูมิศาสตร์ ภูมิศิลป์ ภูมิแผ่นดินภูคํา 3 มรดกโลก ตอนชวน ‘นุ่งผ้าซิ่น กินเข่าค่ํา ดื่มด่ําบรรยากาศพาแลง’ ณเฮือนภคูํา ชมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนพื้นที่ 3 ดินแดนมรดกโลก โดยภายในงานมีการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดย วง KBB บอกเล่า ความเป็นมาของพื้นที่จีโอพาร์ค เมือง 3 มรดกโลก มีไฮไลต์เสิร์ฟอาหาร พาแฮก จากเฮือนภูคํา และรับฟังการนําเสนอพาข้าวจาก เชฟคํา นางณัฎฐภรณ์ คมจิต แห่งเฮือนคํานาง เสิร์ฟพาข้าวใหญ่เฮือนภูคำ เสนอพาข้าว พาหวาน เป็นต้น

โดยงานนี้ ผู้อำนวยการกองประกวด Mrs. tourism Thailand “หมอกี้ ชากีร่า” ได้รับเกียรติร่วมงาน ควงแขน สาวๆ จากเวที MRS.THAILAND WORLD 2023 อาทิ คุณปารณีย์ ประดิษฐ์ผล (PHOTOGENIC MRS.THAILAND WORLD 2023) และคุณภิชาญา สารีพันธ์ (BEST Swimming Suits MRS.THAILAND WORLD 2023)
บรรยากาศพาแลง’ ดั้งเดิม นำเสนอต้นแบบการพัฒนาอัตลักษณ์ท้องถิ่น ยกระดับคุณค่า ความงาม วัฒนธรรมอาหารอีสาน ผ่านงาน ภูมิศาสตร์ ภูมิศิลป์ ภูมิแผ่นดินภูคำ 3 มรดกโลก เฮือนภูคำ เกิดจากความคิดและความต้องการร่วมกับ เชฟคำนาง ณัฎฐภรณ์ คมจิต แห่งเฮือนคำนาง ใช้ “เฮือนคำนางโมเดล” ที่เป็นต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่น โดยพัฒนาจาก Isan Culture to Isan Gastronomy ตามแบบฉบับของเฮือนคำนาง มาส่งต่อคุณค่าความงามด้วยวัฒนธรรมอาหาร ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น ภายใต้แนวคิด “ภูมิศาสตร์ ภูมิศิลป์ ภูมิแผ่นดินภูคำ 3 มรดกโลก” เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้ลูกหลานชาวโคราช ส่งต่อความดีงามนี้แก่แขกเมือง อย่างเต็มเกียรติ เต็มภาคภูมิ จึงได้เปิด “เฮือนภูคำ” เป็นจุดนำเสนออัตลักษณ์การกิน ด้วยอาหารท้องถิ่นของนครราชสีมา

สำหรับงานภูมิศาสตร์ ภูมิศิลป์ ภูมิแผ่นดินภูคำ 3 มรดกโลก มีเป้าหมายที่จะเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร -ของจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งเชิดชูภูมิปัญญาอาหาร ของพื้นที่ เมือง 3 มรดกโลก ของนครราชสีมา ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรด้านอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่น และเพื่อเป็นหมุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่สนใจเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก นครราชสีมา

 

 

Facebook Comments

Related post