Digiqole ad

“ส.เทควันโด” นำทัพนักกีฬา เข้าพบ “กก.ผจก.” ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ก่อนร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 33 ที่ฝรั่งเศส

 “ส.เทควันโด” นำทัพนักกีฬา เข้าพบ “กก.ผจก.” ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ก่อนร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 33 ที่ฝรั่งเศส
Social sharing

Digiqole ad

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย นำทัพนักกีฬา เข้าพบ นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ก่อนเดินทางเพื่อร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 33 “ปารีส 2024” ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขัน

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” นอกจากสนับสนุนให้คนไทย มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยแล้ว ธอส. ยังดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยให้หน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้สมาคม ฯ สามารถส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย

โดย ธอส. ได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย มาอย่างต่อเนื่องกว่า 18 ปี ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงินสนับสนุนกว่า 326 ล้านบาท และในปี 2568 – 2571 ธอส. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนเงินให้กับสมาคมกีฬาเทควันโดฯ เพิ่มเป็นปีละ 20 ล้านบาท คิดเป็นเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 80 ล้านบาท

ในวันนี้ สมาคมกีฬาเทควันโดฯ โดย ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
นายธนฑิตย์ รักตะบุตร เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย และนายชัชชัย เช ผู้ฝึกสอน นำทีมนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยเข้าพบกรรมการผู้จัดการ ก่อนเดินทางเพื่อร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 33 “ปารีส 2024” ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขัน

โดยนักกีฬาที่จะเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย “น้องเทนนิส” เรืออากาศโทหญิงพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ, “น้องหยู” นายบัลลังก์ ทับทิมแดง และ “น้องใบเตย” นางสาวศศิกานต์ ทองจันทร์ โดยมีกำหนดลงแข่งขันระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2567

ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักมาอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนจาก ธอส. เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สมาคมประสบความสำเร็จ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมกีฬาเทควันโด ฯ ได้มุ่งมั่นในการสร้างรากฐานกีฬาเทควันโดของประเทศไทยอย่างกว้างขวางไปทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนาผู้ตัดสิน
การอบรมผู้ฝึกสอน การจัดการแข่งขันให้นักกีฬาได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพและพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน เพื่อคัดสรรนักกีฬาเทควันโดที่โดดเด่นมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย เพื่อสร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทย

Facebook Comments


Social sharing

Related post