Digiqole ad

ส.อ.ท. มั่นใจ FTI EXPO 2022 ปลอดโควิด ภายใต้ 3 มาตรฐานสำคัญ

 ส.อ.ท. มั่นใจ FTI EXPO 2022 ปลอดโควิด ภายใต้ 3 มาตรฐานสำคัญ
Social sharing
Digiqole ad

พร้อมตอบรับกระแส Sustainable Events มุ่งสู่การเป็น Carbon Neutrality – Net Zero

แม้ปัจจุบันสถานการณ์ COVID–19 ในไทยจะควบคุมยอดผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิต ได้ในระดับที่ดีเทียบกับต่างประเทศ แต่สำหรับการจัดงานเอ็กซ์ซิบิชั่นซึ่งมีผู้คนเข้ามาร่วมงานจำนวนมาก ยังคงต้องควบคุมให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. กำหนด
งาน FTI EXPO 2022 : Shaping Future Industries for Stronger Thailand จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่จะแสดงศักยภาพให้เห็นว่า ไทยพร้อมแล้วสำหรับการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ และเป็นการจัดงานเอ็กซ์ซิบิชั่นระดับประเทศที่ปลอดจาก COVID–19 ภายใต้ 3 มาตรฐานความปลอดภัยสำคัญระดับประเทศ คือ COVID Free Setting, SHA และ Safe Travel ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ผู้รับบทบาทเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดงานกล่าวว่า ด้วยวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID–19 แม้ปัจจุบันการแพร่ระบาดจะลดน้อยลง และรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ดีขึ้นเรื่อยๆ แต่เพื่อให้การจัดงาน FTI Expo 2022 – Shaping Future Industries for Stronger Thailand “ฉากทัศน์ใหม่อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต เพื่อประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิม” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน–3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นไปอย่างปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าชมงาน รวมถึงวิทยากรชั้นนำที่มาร่วมเสวนาบนเวทีฟอรั่มต่างๆ

การจัดงาน FTI Expo 2022 จะจัดภายใต้มาตรฐานของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ที่ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) ที่ออกมาตรการผ่อนปรน โครงการเปิดเมืองปลอดภัย ยกระดับการจัดงานไมซ์ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting อาทิ การจัดประชุม สัมมนา ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 22.00 น. การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 500 คน ผู้เข้าร่วมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา การจัดเตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุดและเว้นระยะห่างไม่ให้แออัดจนเกินไป ฯลฯ

นายเกรียงไกร กล่าวต่อว่า เรามั่นใจถึงความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของ COVID–19 มากขึ้น จากการที่งาน FTI Expo 2022 ได้รับมาตรฐาน Safe Travel หรือมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพระดับโลก และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการท่องเที่ยว (Amazing Thailand Safety & Health Administration – SHA) จึงมั่นใจได้ว่างาน FTI Expo 2022 มีความใส่ใจและห่วงใยเรื่องสุขอนามัย และความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการทุกคน เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยอีกขั้นงาน FTI Expo 2022 จะจัดรูปแบบไฮบริด เอ็กซ์ซิบิชั่น คือ สามารถเข้าชมงานได้ทั้ง Walk – in หรือ Online เพื่อลดการเดินทางมาพบปะกัน และทำให้สถานที่จัดงานไม่แออัดจนเกินไป คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้ง Walk – in และ Online ไม่ต่ำกว่า 50,000 คนตลอด 5 วันของการจัดงาน สร้างโอกาสทางการค้าและเกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในงานไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

นายเกรียงไกร กล่าวเสริมว่า ทุกครั้งหลังจบงานเอ็กซ์ซิบิชั่นมักจะมีปัญหาเรื่องการกำจัดขยะ เพราะแต่ละวันมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากทำให้เกิดขยะมหาศาล หรือสิ่งของเหลือใช้จากการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นไวนิล โครงไม้ โมเดลต่างๆ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาในการกำจัด และบางส่วนหากกำจัดผิดวิธีจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ปัจจุบันแนวคิดงานอีเว้นท์ยั่งยืน (Sustainable Events) เพื่อสร้างสมดุลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ จึงเกิดขึ้น

“งาน FTI Expo 2022 เป็นหนึ่งงานที่ให้ความสนใจในเรื่องอีเว้นท์ยั่งยืน โดยเรามีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการขนส่งและใช้พาหนะมลพิษต่ำ ลดขยะของเสีย มีการนำกลับมาใช้ซ้ำและกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งใช้น้ำและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของประเทศในการมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutrality และ Net Zero”

นอกจากนี้ ยังให้การส่งเสริมแนวคิด Pack Back หรือการนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่เกิดขึ้นภายในงาน กลับไปเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมของ 11 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนอย่างยั่งยืน เช่น การใช้เม็ดพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้มาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของสมาชิก ส.อ.ท. เป็นต้น

งาน FTI Expo 2022 เป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศอีกครั้ง หลังวิกฤตการณ์ COVID – 19 และภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยมุ่งเน้นการแสดงศักยภาพ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำหน้ามาจัดแสดง เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคปกติใหม่ (New Normal) บนพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตร ครอบคลุม 11 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม ด้วยการจัดงานภายใต้ 3 มาตรฐานความปลอดภัยระดับประเทศ และมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนของงานเป็นอีเว้นท์ยั่งยืน จึงมั่นใจได้ว่า FTI Expo 2022 ปลอดภัยจาก COVID – 19 และยังมีส่วนในการช่วยรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Facebook Comments

Related post