Digiqole ad

ส.ส.ก้าวไกล พร้อมทำงานหนักให้สมความไว้วางใจ ดันกฎหมายก้าวหน้ากว่า 40 ฉบับผ่านสภาฯ มั่นใจสถาบันนิติบัญญัติแก้ปัญหาประชาชนได้

 ส.ส.ก้าวไกล พร้อมทำงานหนักให้สมความไว้วางใจ ดันกฎหมายก้าวหน้ากว่า 40 ฉบับผ่านสภาฯ มั่นใจสถาบันนิติบัญญัติแก้ปัญหาประชาชนได้
Social sharing
Digiqole ad
ส.ส.พรรคก้าวไกล 150 คน นำโดย Pita Limjaroenrat – พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เดินทางมายังอาคารรัฐสภาโดยรถบัส 3 คัน เพื่อรายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยพร้อมเพรียงกัน โดย ส.ส. ทุกคนต่างสวมเสื้อยืดสีขาวที่มีข้อความว่า ‘เราคือผู้แทนราษฎร เรามาจากประชาชน’
ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการรายงานตัว พิธาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ระบุว่าการเลือกวันนี้มารายงานตัว เพราะเป็นวันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือวันที่ 27 มิถุนายน 2475 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศ
ส.ส.พรรคก้าวไกลทุกคนในวันนี้ มีความตั้งใจที่จะเป็นผู้แทนราษฎรให้สมกับที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน มีความหลากหลายทั้งจากกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มชาติพันธุ์
ต่อจากนี้ มีกฎหมายที่ก้าวหน้ารอให้เราผลักดันอยู่จำนวนมากกว่า 40 ฉบับ ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น การเมือง สิทธิเสรีภาพ ปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูประบบบริหารราชการ บริการสาธารณะ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม แรงงาน
รวมทั้งเรื่องที่เราพยายามผลักดันในสภาฯ ชุดที่แล้วแต่ยังไม่สำเร็จ จะเดินหน้าต่ออย่างแน่นอน ซึ่งพรรคก้าวไกลมีความมั่นใจว่ากระบวนการนิติบัญญัติต่อจากนี้ จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้จริง
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post